Fiscale Verzamelwet 2024 aangenomen

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024 aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat een groot aantal kleine aanpassingen. Een van de aanpassingen ziet op de afkoop van lijfrente bij arbeidsongeschiktheid.
Het is sinds 1 januari 2015 onder voorwaarden toegestaan om bij langdurige arbeidsongeschiktheid een lijfrente geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat hierbij negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen en als gevolg daarvan revisierente in rekening wordt gebracht. Hiervoor geldt een wettelijke afkoopgrens. De wet hanteert hierbij een alles-of-niets-benadering. Bij overschrijding van de afkoopgrens is over de waarde in het economische verkeer van de volledige afkoop revisierente verschuldigd. Omdat deze benadering in de praktijk hard uitpakt, is vooruitlopend op wetgeving bij beleidsbesluit bepaald dat alleen revisierente is verschuldigd over het bedrag waarmee de afkoopgrens wordt overschreden. Door deze voor-zover-benadering is alleen revisierente is verschuldigd over het deel van de waarde in het economische verkeer van de afkoop dat uitgaat boven de afkoopgrens. Met de Fiscale Verzamelwet 2024 is deze maatregel gecodificeerd.
(Eerste Kamer, 36 342 en Staatsblad 2023, nr. 498)

Noot:
De goedkeuring van de staatssecretaris om slechts revisierente in rekening te brengen op basis van de voor-zover-bepaling was er al in 2019. Het is dan opvallend dat het tot 2024 duurt voordat deze versoepeling in de wet is opgenomen.

(januari 2024)