Nieuwe handreiking inhaal en inkoop van pensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft op haar website een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’. De handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.
Belangrijk uitgangspunt in de handreiking is dat de fiscaal toegestane opbouwruimte voor pensioen moet worden bepaald op basis van hoofdstuk IIB Wet LB, zoals de tekst luidt op het moment van inhaal dan wel inkoop.
De handreiking is hier te lezen.
(www.belastingdienstpensioensite.nl; Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 9 juli 2014))