Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen met ruime meerderheid aan

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Voor stemden 93 Kamerleden, 48 parlementariërs stemden tegen en negen waren niet aanwezig.

Twee dagen eerder is gestemd over amendementen en moties. Een greep uit de negentig amendementen en moties. Een aangenomen amendement maakt het mogelijk om uitkeringen in zogenoemde solidaire regelingen in gelijke mate aan te kunnen passen.

Een ander aangenomen amendement regelt dat de geschilleninstantie die beslist over conflicten in de transitieperiode wordt permanent (deze was eigenlijk bedoeld voor de periode tot 2028).

Ook aangenomen is een amendement op grond waarvan de risicodekking voor nabestaanden ook doorloopt als een deelnemer in de ziektewet komt. Dit gaat niet gelden voor arbeidsongeschikte deelnemers in de WIA; dat amendement is verworpen.

Verder moeten pensioenfondsen minimaal vijftien jaar vrijwillige voortzetting van de nabestaandendekking mogelijk maken. Die vrijwillige voortzetting wordt jaarlijks standaard voortgezet, tenzij de deelnemer hem stopzet. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat standaard juist dat de voortzetting stopt.

Niet onbelangrijk voor de aanname van het wetsvoorstel is het aangenomen amendement met een zorgplicht voor de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat de witte vlek binnen vijf jaar gehalveerd moet zijn ten opzichte van de laatste CBS-meting in 2019. Hierdoor zouden meer dan 450.000 werknemers die dat nu nog niet doen, pensioen moeten gaan opbouwen.

Een amendement dat het niet heeft gehaald had als doel om het ouderdomspensioen aan nabestaanden te kunnen laten vervallen. Wel is er een motie aangenomen om de mogelijkheid voor restitutie te onderzoeken.

(www.tweedekamer.nl, TK 36 067)  

(januari 2023)