Uitgebreide brief aan Tweede Kamer over box 3 inclusief nieuw tijdpad

Op 29 september 2020 heeft staatssecretaris Van Rij een brief over het toekomstige box-3-stelsel naar de Tweede Kamer gezonden. De brief met een omvang van 34 pagina’s bevat meerdere onderdelen.
Allereerst vergelijkt Van Rij de twee mogelijke stelsels: vermogenswinstbelasting en vermogensaanwasbelasting. Vervolgens beschrijft hij de opties om binnen een vermogensaanwasbelasting het werkelijke rendement op onroerende zaken te belasten. Het derde onderdeel gaat over de mogelijkheden om binnen een vermogensaanwasbelasting (en de overbruggingswet) rekening te houden met inflatie. In het vierde onderdeel gaat hij in op diverse punten waarop Van Rij nog zou terugkomen, zoals bijvoorbeeld arbitrage, de doorwerking van het nieuwe stelsel naar de toeslagen en de berekening van het forfaitaire rendement voor de overbruggingswet. In het vijfde en laatste onderdeel geeft de staatssecretaris een nieuw tijdpad naar de verschoven invoeringsdatum van 1 januari 2026.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 29 september 2022, kenmerk 2022-0000206548)

(oktober 2022)