Verdeling saldo eigen woning niet meer te wijzigen nadat aanslag definitief is geworden

Man en vrouw zijn gehuwd geweest van 17 februari 2014 tot 12 april 2017 en zij hadden een eigen woning. Op 21 april 2017 is door dan wel namens de man de aangifte ib/pvv 2016 ingediend. In de aangifte is het saldo eigen woning vermeld van € 9.578 negatief, waarvan 0% aan de man is toegerekend en 100% aan de vrouw.
Voor de rechtbank brengt de man naar voren dat de vrouw zonder zijn toestemming de aangifte heeft ingediend en dat hij niet heeft ingestemd met de verdeling van de aftrekbare kosten van de eigen woning.
De inspecteur stelt dat in het geval de aangifte door de vrouw zonder medeweten van de man is ingediend, dat aan de man kan worden toegerekend. Hij heeft immers zijn DigiD aan de vrouw verstrekt.
De rechtbank concludeert op basis van de stukken dat de aangifte mede namens de man is ingediend. Er is daarbij namelijk gebruik gemaakt van zijn persoonlijke DigiD. Nu de man op enig moment zijn persoonlijke DigiD aan de vrouw heeft verstrekt en zij - volgens de stelling van de man - zonder zijn medeweten de aangifte heeft ingediend, dan komt dat voor zijn rekening en risico. Wijziging van de verdeling van een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel kan door de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk worden gewijzigd zolang de aanslagen van beiden nog niet onherroepelijk vast staan. De rechtbank geeft aan dat van een gezamenlijk verzoek van de man en de vrouw niets is gebleken. De rechtbank kan de in de aangifte gekozen verdeling dan ook niet wijzigen.
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
(Rechtbank Noord-Holland, 16 september 2020, nr. AWB - 19 , 5443, ECLI:NL:RBNHO:2020:9684)

Noot:

De situatie dat een man of vrouw namens de partner de aangifte invult en daarvoor de inlogcode voor de DigiD krijgt en gebruikt, zal in de praktijk veel vaker voorkomen. Maar zodra partners uit elkaar gaan, kan het dus misgaan. Dat dit voor rekening en risico komt van de persoon die zijn of haar inlogcode voor de DigiD verstrekt aan een ander, is logisch. Het is immers een persoonlijke code.

(december 2020)