Wet bedrag ineens: aangepast keuzerecht

Kees van Oostwaard Athora

Precies negen maanden geleden schreef ik over het feit dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de Eerste Kamer werd teruggestuurd om zijn huiswerk opnieuw te maken en dat de ingangsdatum van de gedeeltelijke afkoopmogelijkheid werd uitgesteld naar 2023. De minister moest om tafel met de pensioenuitvoerders om een minder complexe uitvoering voor de afkoopregeling te bewerkstelligen. Minister Koolmees is op dit moment informateur en geen minister meer en nu heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Hij komt met een aangepast keuzerecht.