Wet toekomst pensioenen: het begin is er

Bernd en Kees Athora

Op 16 december 2020 zijn het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen en de bijbehorende memorie van toelichting voor internetconsultatie gepubliceerd. Het is een belangrijk deel van de invulling het Pensioenakkoord zoals dat in de zomer van 2020 is gesloten door werkgevers, werknemers en kabinet. In deze bijdrage gaan we in op de fiscale elementen in de teksten voor de tweede en derde pijler. Voor de civiel-juridische aspecten verwijzen we naar een separate bijdrage van Rachel van den Braak en Erik Beckers in Financieel Actief.