FA Nieuwsbrief augustus 2018

Jaargang 7 nummer 1

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Pensioen

Gouden handdruk

Eigen woning

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden

 

Artikelen 

Financieel plannen voor ZZP Nederland

Opdrachtgevers van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) opgelet! De komende maanden komt de Belastingdienst misschien op bezoek. De Belastingdienst wil met u praten over arbeidsrelaties met zelfstandigen en eventueel handhavend optreden als u ‘kwaadwillend’ bent. Extra kosten van naheffingen, pensioenpremie of andere onverwachte werkgeversverplichtingen zijn denkbaar als een zelfstandige werknemer(achtig) blijkt te zijn.

Korte berichten 

Knelpunt bij oudedagvoorziening?

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gereageerd op een verzoek om aandacht van het Register Belastingadviseurs (RB) voor een gesignaleerd knelpunt.
Bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer kan de balanswaarde van dat pensioen zonder belastingheffing worden prijsgegeven en tegelijkertijd worden omgezet in een oudedagsverplichting (ODV).

Hoge Raad: objectieve maatstaven zijn doorslaggevend bij vaststelling van de bedoeling van een vertrekregeling

In een langlopende RVU-zaak (regeling voor vervroegde uittreding) heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. In de casus heeft de werkgever vanwege een reorganisatie een sociaal plan opgesteld. In dit sociaal plan zijn boventallige werknemers volgens het zogenoemde afspiegelingsbeginsel aangewezen, onafhankelijk van de leeftijd. Ook konden werknemers vrijwillig deelnemen aan de regeling via een ‘vrijwilligers en plaatsmakersregeling’.

Vervolg Platform hypotheken

Minister Ollongren bespreekt binnen het Platform hypotheken met de sector mogelijke knelpunten in de hypotheekverstrekking met als doel tot gezamenlijke oplossingen te komen. Dit is een vervolg op het in 2017 gestarte Platform maatwerk. Dit platform heeft geleid tot concrete resultaten en vanuit de sector is aangegeven dat het nuttig is om periodiek te blijven overleggen over onderwerpen rondom hypotheekverstrekking. Ollongren wil de jaarlijkse bijeenkomsten blijven voortzetten.