FA Nieuwsbrief maart 2019

Jaargang 7 nummer 9

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Lijfrente

Hoge Raad beslist positief over lagere grondslag ZVW bij omzetting FOR in een stakingslijfrente | Artikel
Stakingslijfrente en lijfrentevormen | Artikel

Pensioen

Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll: bescherming van payrollwerknemers op pensioengebied | Kort bericht

Eigen woning

Geen aftrek hypotheekrente als onderhoudsverplichting bij ontbreken zorgverplichting | Kort bericht

Sparen en beleggen

Antwoorden op Kamervragen over het rendement in box 3 | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Hoge Raad beslist positief over lagere grondslag ZVW bij omzetting FOR in een stakingslijfrente

Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op de vraag of een uit de vrijval van de fiscale oudedagsreserve (FOR) gefinancierde premie voor een stakingslijfrente de grondslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) wel of niet verlaagt. De Hoge Raad concludeert van wel, waarbij men zich baseert op een vergelijking van de grondslag ZVW van een ondernemer met die van een werknemer.

Stakingslijfrente en lijfrentevormen

Vraag: In 2017 heeft Financieel Actief een Praktijkcase gepubliceerd over de lijfrentefaciliteit voor de stakingswinst. Om van de ‘middelgrote’ vrijstelling bij staking gebruik te kunnen maken geldt soms de voorwaarde dat de lijfrente direct moet ingaan. Gelden er dan nog voorwaarde voor bijvoorbeeld de duur van de lijfrenteuitkeringen?

Korte berichten 

Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll: bescherming van payrollwerknemers op pensioengebied

In het onlangs gepubliceerde ontwerpbesluit wordt getracht om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken door payrollwerkgevers te verplichten een (vergelijkbare) pensioenregeling aan te bieden aan payrollmedewerkers zoals die ook wordt aangeboden aan vaste werknemers van de inlenende werkgever. Daarnaast verschaft het besluit payrollwerknemers de kans om een beter pensioen op te bouwen.

Geen aftrek hypotheekrente als onderhoudsverplichting bij ontbreken zorgverplichting

Man en vrouw waren gehuwd en hadden een eigen woning. De vrouw woonde tot 30 augustus 2010 op hetzelfde adres als de man. In 2011 en 2012 woonde de vrouw in een huurwoning. Op 1 december 2012 is het verzoek tot echtscheiding ingediend. In 2014 sloten man en vrouw een vaststellingsovereenkomst waarin is overeengekomen dat zij tegenover elkaar geen alimentatieverplichting hebben en dat de woning onverdeeld blijft.