Besluiten

Opbouwpercentage als pensioendatum de eerste van maand is waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt

zondag, maart 1, 2015
De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op de vragen die het Kamerlid Lodders heeft gesteld over pensioenregelingen waarbij de pensioendatum de eerste van maand is waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt.

Wijzigingsbesluit kapitaalverzekeringen

woensdag, december 17, 2014
Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M.

Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

woensdag, december 17, 2014
Dit besluit vervangt het besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M, Staatscourant 2013, 4432. Dit besluit is een actualisering van het voornoemde besluit en bevat tevens een uitbreiding voor nettopensioen als bedoeld in afdeling 5.3B van de Wet IB 2001.Het fiscale kader voor premie- en...

Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

woensdag, december 17, 2014
Gedateerd 17 december 2014 is een besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen gepubliceerd. Het besluit bevat aanpassingen op het terrein van de factor A en de AOW-franchises bij lagere dan fiscaal maximale opbouwpercentages. Voorts bevat het...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

zaterdag, december 6, 2014
Het besluit van 28 april 2009, nr. CPP2008/1118M, wordt opnieuw uitgebracht. Dit besluit is geactualiseerd - onder meer aangepast aan het nieuwe partnerbegrip en het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning - en...

Eigenwoningregeling. Woning in aanbouw. Wijziging van het besluit van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M

woensdag, november 26, 2014
Dit besluit wijzigt het besluit over de toepassing van de eigenwoningregeling van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M, Staatscourant 2009, nr. 18386. De wijziging betreft het opnemen van een goedkeuring waardoor ook sprake kan zijn van een woning in aanbouw als de feitelijke bouwwerkzaamheden (...

Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

vrijdag, november 14, 2014
In dit besluit keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepast op het deel van de schenking dat in 2015 wordt gebruikt voor een eigen woning in aanbouw als in 2014...

Vraag en antwoord 14-009 nettopensioenstaffels

woensdag, oktober 22, 2014
Momenteel zijn de wetsvoorstellen Verzamelwet pensioenen 2014 (kamerstukken 33 863) en Belastingplan 2015 (kamerstukken 34 002) bij het parlement in behandeling. Met deze wetsvoorstellen wordt nadere invulling gegeven aan de invoering van een nettopensioenregeling (in de tweede pijler) voor...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

donderdag, oktober 2, 2014
Dit besluit is een herziening van het besluit van 23 juni 2014, BLKB2014/0351M. Toegevoegd is een nieuwe, tijdelijke goedkeuring (zie onderdeel 2.6). Deze goedkeuring komt tegemoet aan problemen in de uitvoeringspraktijk bij de samenloop van een middelloon- en eindloonfranchise in één...

Opbouwpercentages pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar met ingang van 2015

maandag, juli 14, 2014
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de opbouwpercentages voor eindloon- en middelloonregelingen gepubliceerd voor regelingen met een pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar. Ook heeft zij de gevolgen van een jongere pensioenleeftijd voor het nabestaandenpensioen...

Pagina's

Subscribe to Besluiten