FA Nieuwsbrief februari 2020

Jaargang 8 nummer 7

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief: 

Pensioen

Vraag en antwoord over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast | Kort bericht

Kapitaalverzekeringen

Gedeeltelijke afkoop BHW-kapitaalverzekering na 20 jaar premiebetaling | Artikel
Tekortgeschoten in zorgplicht: schadevergoeding | Kort bericht

Eigen woning

Verhaal restschuld door de bank bij ex-partners | Kort bericht
Geen volledige renteaftrek eigen woning na scheiding | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.
 

Artikelen 

Korte berichten 

Tekortgeschoten in zorgplicht: schadevergoeding

In overleg met de geldverstrekker sluit een vrouw sluit in het kader van een hypothecaire geldlening per 1 juni 1997 een kapitaalverzekering met een looptijd van 30 jaar. Doel is om met het in de kapitaalverzekering op te bouwen kapitaal de geldlening af te lossen.

Verhaal restschuld door de bank bij ex-partners

Een vrouw sluit met haar partner een hypothecaire lening bij een bank voor de aankoop van een woning. Zij zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening.
De relatie van de man en de vrouw eindigt en de woning wordt verkocht. De verkoopopbrengst van de woning is niet voldoende om de volledige schuld af te lossen. Er ontstaat een restschuld.

Geen volledige renteaftrek eigen woning na scheiding

Een man is tot 6 september 2011 gehuwd met zijn (ex-)echtgenote. De man en de vrouw zijn tot begin 2016 voor de onverdeelde helft eigenaar van de woning. De vrouw is  op 18 september 2012 vertrokken uit de woning. In het echtscheidingsconvenant wordt geen alimentatie overeengekomen en wordt de echtelijke woning niet verdeeld en vooralsnog door beiden bewoond.