FA Nieuwsbrief oktober 2019

Jaargang 8 nummer 3

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Teleurstelling over het resultaat van beschikbarepremieregelingen | Kort bericht

Verboden onderscheid naar leeftijd bij pensioen met keuzebudget | Kort bericht

 

Lijfrente

Lijfrente en scheiding | Artikel

Geen verlenging wettelijke termijn aankoop lijfrente | Kort bericht

 

Sparen en beleggen

Toch geen vrijstelling box 3 voor letselschadevergoedingen | Kort bericht
 

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële)wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Lijfrente en scheiding

Vraag: Een klant is gescheiden en heeft een lijfrente. Het is de bedoeling dat ieder 50% van het kapitaal beschikbaar krijgt bij expiratie bij leven en bij overlijden is het de bedoeling om het deel van de overleden ex-partner toe te laten komen aan de kinderen die uit hun huwelijk zijn geboren. Nu is aan de verzekeraar het volgende gevraagd. De man (klant) is verzekeringnemer en verzekerde.

Korte berichten 

Teleurstelling over het resultaat van beschikbarepremieregelingen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid heeft recent in twee zaken een bindend advies afgegeven. Twee pensioengerechtigden waren een procedure bij het Kifid gestart aangezien zij teleurgesteld waren over de pensioenuitkeringen die hun regeling had opgeleverd.

Verboden onderscheid naar leeftijd bij pensioen met keuzebudget

Een werkgever overweegt om per 1 januari 2020 haar middelloonregeling te vervangen door een beschikbarepremieregeling. De premies zullen worden gebaseerd op een staffel zoals gepubliceerd door de staatssecretaris van Financiën. Binnen bepaalde grenzen kunnen deelnemers ervoor kiezen voor een lagere pensioenopbouw en een hoger netto salaris. Dit keuzebudget leidt er toe dat bij toepassing ervan oudere werknemers een hoger salaris ontvangen dan jongere werknemers.

Geen verlenging wettelijke termijn aankoop lijfrente

Een man bedingt in 1997 een stakingslijfrente bij zijn BV. In augustus 2011 wordt de man 65 jaar. Op dat moment krijgt hij de beschikking over het lijfrentekapitaal om daarmee een lijfrente-uitkering aan te kopen. De man moet dit - gelet op de wettelijke termijn van artikel 3.133 lid 3 Wet IB 2001 - uiterlijk 31 december 2012 doen. 

Toch geen vrijstelling box 3 voor letselschadevergoedingen

De staatssecretaris van Financiën heeft - in aanvulling op zijn brief van 12 juli - een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over een mogelijke uitzondering in box 3 voor letselschadevergoedingen. Staatssecretaris Snel begint zijn brief met de opmerking dat hij begrip heeft voor het onbehagen over het feit dat het vermogen in box 3 wordt belast alsof een deel van hun vermogen uit beleggingen bestaat, in het geval dat de letselschadevergoeding wordt aangehouden op een spaarrekening.