FA Nieuwsbrief september 2019

Jaargang 8 nummer 1

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Opname pensioenbedrag ineens (onderdeel principeakkoord pensioen) | Artikel
Is het gesjacher met payroll nu eindelijk voorbij? | Artikel
Vernieuwd vraag en antwoord over redelijk termijn aankoop pensioen | Kort bericht
Pensioen kan niet voor 50% worden toegedeeld aan echtgenote | Kort bericht

Eigen Woning

Evaluatie eigenwoningregeling: mogelijke defiscalisering eigen woning of naar box 3 | Kort bericht

Sparen en beleggen

Aanspraak op letselschadevergoeding voldoende voor box-3-heffing | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Opname pensioenbedrag ineens (onderdeel principeakkoord pensioen)

Na de snelle aanpassingen rondom de AOW-ingangsdatum is minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de slag gegaan met het creëren van de mogelijkheid een pensioenbedrag ineens op te nemen, een ander punt uit het Principeakkoord pensioen. De eerste aanzet is gegeven met een zogenoemde Hoofdlijnenbrief van de minister.

Korte berichten 

Pensioen kan niet voor 50% worden toegedeeld aan echtgenote

Een man ontvangt pensioen van een pensioenfonds. De man is van mening dat zijn pensioen voor 50 % kan worden toegedeeld aan hemzelf en voor 50 % aan zijn echtgenote. Daarom maakt hij bezwaar tegen zijn aanslag inkomstenbelasting 2016 en verzoekt hij om ambtshalve herziening van de aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2012 tot en met 2015.

Aanspraak op letselschadevergoeding voldoende voor box-3-heffing

Een man wordt in 2003 als voetganger aangereden door een motorvoertuig. Het ongeval veroorzaakt bij de man ernstig hoofd- en hersenletsel. Na tien jaar procederen heeft de verzekeraar van degene die het voertuig bestuurde een vaststellingsovereenkomst opgesteld voor een bedrag van € 570.000 (waarvan € 10.00 eerder als voorschot is uitbetaald).
Namens de verzekeraar is de overeenkomst op 9 december 2013 ondertekend.