FA Nieuwsbrief januari 2020

Jaargang 8 nummer 6

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Cijfers 2020 | Artikel
Eerste Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2020 | Kort bericht

Pensioen

Nieuw staffelbesluit pensioen | Kort bericht
Vervroegen pensioenuitkeringen na handhaving AOW-leeftijd 67 jaar in 2025 | Kort bericht

Pensioen en Lijfrente

Vernieuwd besluit VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten in verband met temporisering AOW-leeftijd | Kort bericht

Pensioen en Gouden handdruk

Diverse V&A’s pensioen en gouden handdruk opnieuw gepubliceerd door CAP | Kort bericht

Eigen woning

Financiering boeterente bij schuldvernieuwing eigen woning | Artikel

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Cijfers 2020

In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2020 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog aangepast worden.

Korte berichten 

Eerste Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2020

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2020. Dit betekent dat het tweeschijvenstelsel in box 1 per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Daarnaast eindigt het overgangsrecht voor de zogenoemde zuivere saldolijfrente (en blijft deze voor de hybride saldolijfrente in stand).

Nieuw staffelbesluit pensioen

Op 27 december 2019 is namens de staatssecretaris van Financiën een nieuw staffelbesluit gepubliceerd. Aanleiding is de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. Tevens zijn de berekeningsgrondslagen geactualiseerd.
Het vorenstaande betekent dat alle gepubliceerde staffels zijn aangepast.