FA Nieuwsbrief oktober 2016

Jaargang 05 nummer 05

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Lijfrente

Eigen Woning

Sparen en Beleggen

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Gids Productfiscaliteiten 2016

Heeft u een vraag over pensioen, lijfrente, kapitaalverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigen woning, etc.? Kijkt u dan eens in de Gids Productfiscaliteiten 2016. Deze Gids is in tien jaar uitgegroeid tot hét naslagwerk over de fiscale regelgeving voor verzekerings- en bancaire producten.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Afschaffen van pensioen in eigen beheer: een mijnenveld vol met adviesmogelijkheden

Al bijna vier jaar is sprake van afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de directeur groot aandeelhouder (DGA). Naar aanleiding van diverse brieven van de staatssecretaris met voorgestelde wijzigingen, zijn in Financieel Actief al meerdere artikelen verschenen onderwerp (bijvoorbeeld Het einde van de eigen BV als pensioenuitvoerder, 6 januari 2016 door mr.

Fiscale behandeling van bijdrage aan fonds van Vereniging van Eigenaren

Vraag:
Een klant bezit een appartement. Zij is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij heeft bijdragen betaald aan het Algemene reservefonds en het Bestemmingsfonds van de VvE. Behoren de rechten op deze fondsen bij de eigen woning in box 1 of moeten ze meegenomen worden in box 3?

De plannen voor box 3: zit de oplossing erbij?

Enigszins in de luwte van Prinsjesdag 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 20 september een brief met bijbehorend rapport over box 3 naar de Tweede Kamer gezonden. Hij komt daarmee zijn toezegging na die hij ongeveer een jaar geleden deed. De omvang van (de brief en) het rapport laat zien dat de staatssecretaris de wens van de Kamer van een rechtvaardiger heffing in box 3 serieus neemt.

Korte berichten 

Gewenste pensioenleeftijd 61 jaar, fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar?

Sinds 2010 houdt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gegevens bij over het werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt en publiceert deze gegevens elke twee jaar. Uit de eind augustus 2016 gepubliceerde studie van het SCP blijkt dat veel ouderen rond 61 jaar met pensioen willen gaan. Dit staat haaks op de doelstelling van de overheid om de arbeidsdeelname van ouderen te laten toenemen en om mensen langer door te laten werken.

Belastingdienst controleert afkoop lijfrente in aangifte en geeft kans om te verbeteren. Middeling een optie?

Eind deze zomer heeft de Belastingdienst een brief gestuurd aan iedereen die in 2015 een lijfrente heeft afgekocht. Het gaat met name om mensen die de afkoopsom niet of niet juist in hun aangifte over 2015 hebben ingevuld. De Belastingdienst verzoekt de brief eventueel te overhandigen aan de (fiscaal) adviseur om zo de aangifte te controleren en eventueel te verbeteren. Dit om een mogelijke boete te voorkomen.