Eigen woning

Vruchtgebruiker en eigenwoningrente

vrijdag, februari 21, 2014
Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als eigenwoningrente.

Tijdelijke verhoging van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

maandag, oktober 7, 2013
Vooruitlopend op wetgeving keurt de staatssecretaris het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden toegepast op eenschenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning. Daarnaast wordt de vrijstelling voor de periode...

Antwoorden op vragen over de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen

maandag, juli 15, 2013
In deze vragen en antwoorden gaat de staatssecretaris in op verschillende interpretaties van de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen.

Antwoorden op vragen over renteaftrek rekening houdend met reeds genoten duur renteaftrek

maandag, juli 15, 2013
De staatssecretaris beantwoordt vragen van het Kamerlid P. Jansen.De uitwerking dat een eerdere periode van renteaftrek waarin nog niet hoefde te worden afgelost (onder oud recht dan wel onder het overgangsrecht) de termijn waarbinnen de daaropvolgende schuld onder het nieuwe recht moet worden...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW

maandag, juli 15, 2013
Nr. BLKB2013/490M Dit besluit bevat een aantal goedkeuringen die zien op de toepassing van het overgangsrecht voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Het...

Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld

woensdag, mei 15, 2013
Dit besluit bevat een goedkeuring voor het geheel aflossen van een tot de bestaande eigenwoning-schuld behorende schuld gevolgd door het voor een deel van dat bedrag weer aangaan van een schuld. Ook het gedeeltelijk aflossen van een tot de bestaande eigenwoningschuld behorende schuld gevolgd door...

Brief beantwoording Kamervragen over hypotheekrenteaftrek en echtscheiding

maandag, april 15, 2013
In deze brief beantwoordt de staatssecretaris van Financiën vragen van de Kamerleden Knops en Omtzigt over problemen door de huidige regelgeving voor hypotheekrenteaftrek voor mensen met een eigen woning die in echtscheiding liggen. Het gaat daarbij om echtscheiding na 1 januari 2013.

Erfbelasting bij verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament en informele wil

maandag, april 15, 2013
In dit besluit behandelt de staatssecretaris van Financiën zijn beleid voor de erfbelasting bij verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament en informele wil.

Bouwrente

maandag, maart 25, 2013
NR. BLKB/312M Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor bouwrente in bepaalde gevallen aftrekbaar is als rente van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld. Daarnaast keurt dit besluit goed dat de periode waarover de bouwrente verschuldigd is, niet van invloed is op de resterende looptijd in...

Eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld

maandag, maart 25, 2013
Nr. BLKB/352M Dit besluit beschrijft in welke gevallen de Belastingdienst het standpunt zal innemen dat sprake is van een afzonderlijke schuld ondanks dat er een bepaalde samenhang is met een andere schuld.  

Pagina's

Subscribe to Eigen woning