Gouden handdruk

27 juni 2013

Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen:

DGA directeur-grootaandeelhouder
RVU regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 32ba Wet LB