FA Nieuwsbrief december 2019

Jaargang 8 nummer 5

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Belastingplannen 2020 aangenomen door Tweede Kamer | Kort bericht

Pensioen

Consultatie wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen | Artikel
DGA en pensioen: nog snel in actie komen? | Artikel
Consultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 | Kort bericht
V&A 17-029 (uitkeringsperiode oudedagsverplichting) aangepast | Kort bericht

Pensioen en Lijfrente

Voorlopige bedragen pensioen 2020 | Kort bericht

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Onderzoeksrapport AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Consultatie wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het regeerakkoord van Rutte 3 was al vastgelegd om de mogelijkheid te onderzoeken om (gedeeltelijke) pensioenafkoop mogelijk te kunnen maken. Ook in het Principeakkoord is deze mogelijkheid opgenomen. Het in het akkoord toegezegde wetsvoorstel is er nu, althans in conceptvorm. De praktijk mag er commentaar op leveren. De gegeven termijn is wel kort: van 18 november tot en met 9 december. Het kabinet heeft blijkbaar haast.

Korte berichten 

Consultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Het ministerie van Sociale Zaken heeft  in concept het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 voor de internetconsultatie openbaar gemaakt. Doel van het besluit is ‘dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.’ Via Mijnpensioenoverzicht.nl wordt dan inzicht geboden in de gevolgen van een scheiding voor pensioen.

V&A 17-029 (uitkeringsperiode oudedagsverplichting) aangepast

In 2017 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een vraag en antwoord (V&A) gepubliceerd over de uitkeringsperiode van de oudedagsverplichting (ODV). Die V&A blijft gelden. Wel voorziet de nieuwe versie van het V&A in de mogelijkheid de ODV-uitkeringsperiode naar keuze af te ronden op hele maanden of jaren. 
Het CAP geeft daarbij het volgende voorbeeld:

Voorlopige bedragen pensioen 2020

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft enkele (voorlopige) bedragen op het terrein van pensioen gepubliceerd.
In 2020 bedraagt het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB € 110.111.
De AOW-franchises zijn voorlopig als volgt vastgesteld: