FA Nieuwsbrief juli 2020

Jaargang 9 nummer 1

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen en Lijfrente

Gesprekken tussen kabinet en sociale partners over pensioenakkoord afgerond | Kort bericht

Kapitaalverzekeringen

Actieve informatieplicht bij (fiscale) wetswijziging | Kort bericht

Lijfrente

Tarief loonheffing bij afkoop lijfrente | Artikel

Eigen woning

Betaalpauze eigenwoningschuld verlengd tot 1 oktober 2020 | Kort bericht

Sparen en beleggen

Stand van zaken aanpassing box 3 | Kort bericht

Herziening van het beslag- en executierecht aangenomen door Eerste Kamer | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.
 

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Korte berichten 

Actieve informatieplicht bij (fiscale) wetswijziging

Een man en een vrouw hebben in 2008 voor hun woning een hypothecaire geldlening afgesloten van € 662.000. Het is een product waarbij via sparen (Spaarrekening Eigen Woning, SEW) of beleggen (Beleggingsrekening Eigen Woning, BEW) een kapitaal kan worden ‘gespaard’ voor de (gedeeltelijke)  aflossing van de schuld op de einddatum. De vrouw is werkzaam bij de bank waarbij de lening is afgesloten.

Betaalpauze eigenwoningschuld verlengd tot 1 oktober 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de periode waarin een betaalpauze voor de rente en aflossing van een eigenwoningschuld mogelijk is, verlengd. De belastingplichtige moet nu de (dreigende) betalingsproblemen in verband met het Coronavirus uiterlijk 30 september 2020 melden bij de geldverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk 1 oktober 2020 ingaan.
(Besluit staatssecretaris van Financiën van 16 juni 2020, nr. 2020-109040)

Stand van zaken aanpassing box 3

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op 26 juni de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de eerder voorgestelde aanpassing van box 3.