FA Nieuwsbrief juni 2019

Jaargang 7 nummer 12

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel | Kort bericht
Ombudsman Pensioenen jaarverslag 2018 | Kort bericht

Lijfrente

Wat gebeurt er met de saldolijfrente eind 2020? | Artikel
Nieuw lijfrentebesluit: het werd tijd! | Artikel

Gouden handdruk

Hof: onzakelijke lening van stamrecht bv aan DGA leidt terecht tot afkoop stamrecht | Kort bericht

Eigen woning

Vooruitbetaalde rente geheel aftrekbaar (ook over periode na overlijden) | Kort bericht

Sparen en beleggen

Geen uitzondering in box 3 voor verplicht sparen onderhoud appartement | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Wat gebeurt er met de saldolijfrente eind 2020?

Rond de millenniumwisseling werd hard gewerkt aan de totstandkoming van de invoering van de Wet IB 2001. Een van de zaken waar iets voor geregeld werd, was de zogenoemde saldolijfrente. De belastingplichtige kon kiezen voor overgangsrecht. Dat overgangsrecht loopt volgens de huidige wetgeving 31 december 2020 af. Het kabinet gaat in de recent verschenen Fiscale beleidsagenda 2019 onder meer hier op in en komt met een wijziging.

Nieuw lijfrentebesluit: het werd tijd!

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in mei een nieuw lijfrentebesluit gepubliceerd. Het vorige besluit dateerde van 13 juni 2012 (met een kleine upate in 2015), dus dat werd een keer tijd. Dat blijkt ook wel uit de vele nieuwe onderwerpen die in het besluit zijn opgenomen.
In dit artikel ga ik in op de meest in het oog springende zaken.

Korte berichten 

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Op 4 juni hebben kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord  bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een pakket maatregelen om er voor te zorgen dat iedereen gezond werkend het pensioen bereikt (inclusief degenen

Ombudsman Pensioenen jaarverslag 2018

De Ombudsman Pensioenen heeft als belangrijkste taak om te bemiddelen bij klachten over de uitvoering van het pensioenreglement. In het jaarverslag 2018 wordt stilgestaan bij de behandelde klachten van dat jaar. Van alle ruim vierhonderd klachten gingen de meeste over het ouderdomspensioen.

Vooruitbetaalde rente geheel aftrekbaar (ook over periode na overlijden)

Een vrouw met een eigen woning overlijdt in januari 2014. De vrouw heeft op de dag van haar overlijden het bedrag aan rente voor de eigenwoningschuld voor het jaar 2014 - € 8.750 - via de bank geheel voldaan. Er is geen discussie over de vraag of sprake is van een eigenwoningschuld.

Geen uitzondering in box 3 voor verplicht sparen onderhoud appartement

Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden. Op grond van die wet moeten verenigingen van eigenaren (VvE) jaarlijks een minimumbedrag sparen voor groot onderhoud door storting in het VvE-reservefonds. Die storting is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan of 0,5% van de herbouwwaarde.