FA Nieuwsbrief juni 2020

Jaargang 8 nummer 11

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel | Kort bericht

 

Eigen woning

Ruimte voor wonen | Artikel

Betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld: besluit gepubliceerd | Kort bericht

 

Pensioen

Nieuw V&A verschenen over de opbouw of toezegging van pensioen op of na een leeftijd van AOW + 5 jaar | Kort bericht

 

Pensioen en Sparen en beleggen

Bank- en spaartegoeden vormen (fiscaal) geen pensioen | Kort bericht

 

Kapitaalverzekeringen

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: kleine aanpassingen | Artikel

 

Sparen en beleggen

Verhouding 98%:2% is geen reden om af te zien van de kwalificatie als (open) fonds voor gemene rekening | Kort bericht
 

Wetgeving in parlement

 

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.
 

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Ruimte voor wonen

Eerder dit jaar heb ik al stil gestaan bij de problemen op de woningmarkt en de rapportages die daarover zijn gemaakt. In april heeft de minister van Financiën een groot aantal rapporten in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverweging naar de Tweede Kamer gezonden. Van een Economie zonder afval tot Toekomstbestendige mobiliteit en van Klaar voor klimaatverandering tot een Toekomstbestendig zorgstelsel.

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: kleine aanpassingen

In 2017 en 2018 heeft de Belastingdienst nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Daarover heb ik in Financieel Actief al geschreven. Nu is er een aangepast document gepubliceerd. Deze keer gaat het met name om een opschoning van vragen die niet meer relevant worden geacht. Ook zijn enkele extra voorbeelden opgenomen. In dit artikel geef ik een korte beschouwing.

Korte berichten 

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Op 18 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst Vijlbrief bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel naar de Tweede Kamer gezonden. Doel van het bouwstenentraject is doel om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgend kabinet. Het is een ambtelijk traject zonder politieke sturing.

Betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld: besluit gepubliceerd

De staatssecretaris keurt ook goed dat met de geldverstrekker een nieuw aflosschema overeen mag worden gekomen dat alleen ziet op het deel van de schuld ter grootte van die aflossingsachterstand (voor maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke schuld). Hieraan verbindt hij de volgende vier voorwaarden:

Bank- en spaartegoeden vormen (fiscaal) geen pensioen

Een man heeft op 1 januari 2015 een vermogen dat uitsluitend bestaat uit bank- en spaartegoeden. De tegoeden behoren tot de rendementsgrondslag in box 3. De man beschouwt een deel van dit vermogen als pensioenvermogen.

Verhouding 98%:2% is geen reden om af te zien van de kwalificatie als (open) fonds voor gemene rekening

De rechtbank Gelderland heeft geoordeeld in een zaak waarin echtgenoten en hun dochter vanaf 1 januari 2017 deelnamen in een, door de echtgenoten opgericht, fonds met een totaal vermogen van € 500.000. De echtgenoten nemen deel voor 98% en de dochter voor 2%. Wanneer de echtgenoten het verzoek namens het fonds doen om het fonds als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting aan te merken, weigert de inspecteur.