Pensioenen

Wat zijn de gevolgen van een afwijkende peildatum in een pensioenregeling?

Vraag:In veel pensioenadministraties kunnen jaarlijks wisselende gegevens slechts op één vaste peildatum worden aangepast. Vaak is dit 1 januari. Is het ook mogelijk om een andere peildatum af te spreken? Bij met name ondernemingen van Angelsaksische origine gelden boekjaren met afwijkende begin-...

Het einde van de eigen BV als pensioenuitvoerder?

mr. Remko Hesse werkzaam bij Foseti Advies
Eigenlijk staat de pensioenwereld niet stil. Niet qua ambitieniveau, niet qua uitvoerder en niet qua  prijs. Als bestuurder van een pensioenfonds heb ik de discussie over volledig herverzekeren (wat het was) of volledig eigen beheer (wat het is geworden) van nabij mee mogen maken. En als adviseur...

Belastingplan 2016 aangenomen: de wijzigingen per 1 januari 2016

Hans van den Berg en drs. Kees van Oostwaard beiden werkzaam bij Vivat Verzekeringen
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2016 aangenomen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Niet alleen heeft de staatssecretaris van Financiën veel vragen moeten beantwoorden, ook moest een meerderheid in de Eerste Kamer worden gevonden die voor het wetsvoorstel wilde...

De pensioendatum: een smeulende heidebrand

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 17 november 2015 verscheen in de Staatscourant het - langverwachte - geactualiseerde besluit inzake pensioenen. Langverwacht omdat de staatssecretaris al veel eerder dit jaar had aangekondigd met een goedkeuring over de pensioendatum te komen. Hoe zat het ook alweer?   

Genieten van het juiste fiscale genietingstijdstip

Hans van den Berg werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Waarom is het genietingstijdstip van belang?Met enige regelmaat ontvang ik vragen of zie ik rechterlijke uitspraken over het fiscale genietingstijdstip van een uitkering of een uitkeringenreeks uit een levensverzekeringsovereenkomst. Niet alleen is het voor de verzekeraar van belang om te weten...

CPB pleidooi voor meer uniforme belasting voor kapitaalinkomen:

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 25 september heeft het Centraal Planbureau (CPB) een zogenoemde policybrief gepubliceerd over de belastingheffing op kapitaalinkomen. De titel zegt al veel over het doel dat de onderzoekers voor ogen hebben: streven naar een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen. In dit artikel besteed ik...

Prinsjesdag 2015: lastenverlichting maar geen herziening

Ook in 2015 is een traditie in ere gehouden. En dat is het lekken van (een deel van) de belastingplannen voor het volgende jaar. Dit keer betrof het onder andere de plannen voor de box-3-heffing en de vrijstelling voor schenking voor de eigen woning. In dit artikel geven we een overzicht van de...

Prepensioen ruilen voor ouderdoms- en partnerpensioen

Vraag:Een klant heeft prepensioen opgebouwd en nadert nu zijn prepensioendatum. Hij wenst zijn prepensioen om te zetten in ouderdoms- en partnerpensioen. Is dat toegestaan? De praktijkcase is hieronder te lezen als Pdf-bestand.

Wet pensioencommunicatie: een stap vooruit?!

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Op 19 mei 2015 is het wetsvoorstel "Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie" (hierna Wet Pensioencommunicatie) aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is op 29 mei 2015 in het Staatsblad geplaatst en zal vanaf...

Geneuzel op de vierkante millimeter?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 24 februari 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën gereageerd op een zevental vragen van het Kamerlid Lodders. De vragen hadden betrekking op de gepubliceerde maximale opbouwpercentages bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar. Voor middelloonregelingen geldt een maximaal...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen