Pensioenen

Asset allocatie a la Salami

Corné van Zeijl werkzaam als Portfolio Manager Aandelen bij Actiam
Veel mensen in de pensioenwereld gebruiken simpelweg historische rendementen om een beeld te krijgen van lange termijn rendementsverwachtingen. Maar u kent de waarschuwing; rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Het voordeel van het gebruik van dergelijke data is dat het...

APPA-regeling biedt kansen

mr. Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten in Nederland dienen ieder zelfstandig zorg te dragen voor de pensioenvoorziening voor hun politieke ambtsdragers en hun nabestaanden. Dit volgt uit de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), waarin de pensioenvoorzieningen van onder meer...

Het stelsel van oudedagsvoorzieningen na 2020: een voorzet

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Bij een blik in de toekomst voor verzekeringsmogelijkheden hoort ook een idee voor het stelsel van oudedagsvoorzieningen. Er gaan de laatste tijd steeds meer geluiden op om het stelsel te hervormen. De discussie wordt ook steeds weer door de overheid aangezwengeld. Op 29 augustus 2014 heeft...

Herfst 2014 II: vooral ontwikkelingen rondom pensioen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het jaar 2014 loopt ten einde en zoals elk jaar worden dan nog snel diverse wetsvoorstellen in de Eerste Kamer afgehandeld. Dat geldt in ieder geval voor het Belastingplan voor het komende jaar. Maar er gebeurde vooral het nodige op het terrein van pensioenen. In dit artikel zet ik de zaken beknopt...

Maximum pensioengevend loon van € 100.000 en deeltijdarbeid

Vraag:Een werkgever heeft meerdere werknemers die op jaarbasis meer dan € 100.000 aan salaris verdienen. Met ingang van 1 januari 2015 mag het pensioengevend loon niet meer bedragen dan € 100.000. Hoe moet dan worden omgegaan met werknemers uit die categorie die in deeltijd werken of , omgekeerd,...

Herfst 2014: ontwikkelingen Belastingplan 2015 en nettopensioen/nettolijfrente

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ontwikkelingen rondom het Belastingplan 2014 en de pensioenversobering. De eerste herfststorm had toen net het land verlaten. Een jaar later is er eigenlijk weinig veranderd. We hebben de eerste herfststorm wederom achter de rug en de onderwerpen...

De Wet Werk en Zekerheid: ‘Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd’

mr. Rachel van den Braak en drs. Aloys Bart CPC pensioenjuristen bij Zwitserleven
Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al plaats per 1 januari 2015. De nadruk ligt straks bij ‘werkzekerheid’ in plaats van ‘baanzekerheid’....

“Nauwelijks pensioenschade voor hoge salarissen”

Judith Scherrenberg MPLA werkzaam bij Edmond Halley
Medewerkers met een salaris van meer dan € 100.000 hoeven er wat betreft hun pensioen niet op achteruit te gaan vanaf 2015. De fiscale ruimte voor pensioen van de werkgever is vanaf 2015 weliswaar beperkt, maar door gebruik te maken van overige financiële mogelijkheden kan de € 100.000 plusser er...

De werkkostenregeling: mogelijkheden te over...?

Vraag:In het artikel over Prinsjesdag staat dat de werkkostenregeling (WKR) een rol kan spelen bij het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld nabestaandenvoorzieningen voor werknemers die meer dan Є 100.000 verdienen. Kan dat nader toegelicht worden? Antwoord:Voordat we ingaan op deze specifieke...

Prinsjesdag 2014

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Ook op de tweehonderdste Prinsjesdag konden weer enkele verrassingen worden opgetekend. Niet spectaculair, maar toch.Diverse voorstellen en hoofdlijnen waren vooraf al duidelijk. Zo waren bijvoorbeeld de voortzetting van het verlaagde BTW-tarief voor onderhoud en verbetering aan de eigen woning tot...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen