Pensioenen

Pensioen en erfbelasting

Vraag:Pensioen is vrijgesteld voor de erfbelasting. Maar zijn er geen andere gevolgen voor de erfbelasting? Antwoord:Pensioen is inderdaad vrijgesteld voor de heffing van erfbelasting. 1) Onder pensioen wordt onder meer 2) verstaan een pensioenregeling:• die voldoet aan de wettelijke bepalingen van...

Gedeeltelijk stoppen met werken en vervroegen pensioeningangsdatum

Vraag:Een werknemer van 61 jaar oud werkt nu nog 100% - vijf dagen in de week - maar gaat twee dagen per week minder werken. Nu wil hij zijn pensioen ook al laten ingaan. Kan dat?Antwoord:Dat kan. In het verleden nam de Belastingdienst het standpunt in dat pensioen alleen vervroegd kon ingaan, voor...

Restbegunstiging

Vraag:Een klant is overleden. Hij bouwde door een toezegging van zijn werkgever pensioen op bij een pensioenverzekeraar. Het betrof een premievrije overeenkomst waarop de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) van toepassing is. De klant heeft enige tijd samengewoond, maar dat was niet meer het geval...

Nettopensioen voor premievrije arbeidsongeschikten: een fata morgana

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Bij elke versobering van het fiscale pensioenkader voltrekt zich steeds weer een rituele dans tussen parlement en regering. Bij elke versoberingsronde is er vanuit de maatschappij en het parlement verzet tegen de verlaging van de toekomstige premievrije pensioenopbouw voor de werknemers die op het...

Asset allocatie a la Salami

Corné van Zeijl werkzaam als Portfolio Manager Aandelen bij Actiam
Veel mensen in de pensioenwereld gebruiken simpelweg historische rendementen om een beeld te krijgen van lange termijn rendementsverwachtingen. Maar u kent de waarschuwing; rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Het voordeel van het gebruik van dergelijke data is dat het...

APPA-regeling biedt kansen

mr. Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten in Nederland dienen ieder zelfstandig zorg te dragen voor de pensioenvoorziening voor hun politieke ambtsdragers en hun nabestaanden. Dit volgt uit de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), waarin de pensioenvoorzieningen van onder meer...

Het stelsel van oudedagsvoorzieningen na 2020: een voorzet

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Bij een blik in de toekomst voor verzekeringsmogelijkheden hoort ook een idee voor het stelsel van oudedagsvoorzieningen. Er gaan de laatste tijd steeds meer geluiden op om het stelsel te hervormen. De discussie wordt ook steeds weer door de overheid aangezwengeld. Op 29 augustus 2014 heeft...

Herfst 2014 II: vooral ontwikkelingen rondom pensioen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Het jaar 2014 loopt ten einde en zoals elk jaar worden dan nog snel diverse wetsvoorstellen in de Eerste Kamer afgehandeld. Dat geldt in ieder geval voor het Belastingplan voor het komende jaar. Maar er gebeurde vooral het nodige op het terrein van pensioenen. In dit artikel zet ik de zaken beknopt...

Maximum pensioengevend loon van € 100.000 en deeltijdarbeid

Vraag:Een werkgever heeft meerdere werknemers die op jaarbasis meer dan € 100.000 aan salaris verdienen. Met ingang van 1 januari 2015 mag het pensioengevend loon niet meer bedragen dan € 100.000. Hoe moet dan worden omgegaan met werknemers uit die categorie die in deeltijd werken of , omgekeerd,...

Herfst 2014: ontwikkelingen Belastingplan 2015 en nettopensioen/nettolijfrente

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ontwikkelingen rondom het Belastingplan 2014 en de pensioenversobering. De eerste herfststorm had toen net het land verlaten. Een jaar later is er eigenlijk weinig veranderd. We hebben de eerste herfststorm wederom achter de rug en de onderwerpen...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen