Pensioenen

Volg nooit zomaar de uitvoerder in zijn voorstel voor aanpassing van de pensioenleeftijd naar 67

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
En de 5 stappen die wel verstandig zijn Vanaf 2014 geldt een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit als gevolg van de Wet VAP. Pensioencontracten moeten daarom voor 31-12-2013 zijn aangepast aan deze wetgeving. Veel uitvoerders doen pro actief een passend voorstel voor een standaardaanpassing van...

Prinsjesdag 2013

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Formeel geldt nog steeds dat het Belastingplan voor het volgende jaar op Prinsjesdag na de Troonrede en aanbieding van de kabinetsplannen en begroting aan de Tweede Kamer, openbaar wordt gemaakt. Maar wellicht meer dan ooit tevoren, zijn veel plannen – al dan niet bewust – al naar buiten gebracht....

De wondere wereld van Witteveen 2015

mr. Nancy Struve en mr. Bas Vereggen beiden werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Het is onstuimig in pensioenland. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar verhoogd en worden de maximale opbouwpercentages met 0,1% verlaagd. Volgens de wetsvoorstellen die nu ter behandeling naar de Eerste Kamer gaan, worden de maximale opbouwpercentages...

Derven, gederfd, te derven: in welk geval is een loonstamrecht mogelijk?

mr. Ton Mertens werkzaam als zelfstandig adviseur en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
Als een werknemer wordt ontslagen komt daar in veel gevallen een ontslaguitkering bij kijken. Er zijn verschillen redenen waarom iemand op zo’n uitkering aanspraak kan maken. Fiscaal kan een ontslaguitkering vaak gezien worden als een vergoeding voor de inkomsten die de werknemer als gevolg van het...

Hollandse Nieuwe

drs. Maarten Edixhoven MM directievoorzitter Zwitserleven
Onze vicepremier Lodewijk Asscher heeft eind mei de sociale partners extra tijd gegeven om tot een akkoord te komen over het pensioendossier. Ik heb Lodewijk hoog zitten. Hij haalt zijn vis bij dezelfde man als ik en dat is een heel wijs besluit. De sociale partners hebben inmiddels hun plannen...

Betere arbeidsongeschiktheidsdekking bij baanwissel

mr. Edward Devilee en mr. Albertjan ten Thije, pensioenjuristen bij Zwitserleven
De dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid loopt door als een zieke of arbeidsongeschikte werknemer van baan wisselt. Dat hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie afgesproken in het ‘Convenant over dekking van...

Versobering pensioen – tijd voor nettopensioensparen?

mr. Nancy Struve werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
De pensioenrichtdatum ligt verder weg dan ooit en de mogelijkheden om fiscaal gunstig pensioen op te bouwen worden steeds verder beperkt. Het onlangs in de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot versobering van pensioen 1) en de eerder ingevoerde Wet verhoging AOW-leeftijd en...

Sociaal Akkoord en wetsvoorstel Versobering pensioen: einde discussie?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Op 11 april sloten de sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid (STAR) een Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord raakt de woningmarkt, staat uitgebreid stil bij het ontslagrecht en claimt ruim twee maanden onderzoekstijd voor de in het Regeerakkoord aangekondigde wijzigingen op het...

Dga en afkoop (klein) pensioen

Vraag:Een van mijn klanten – een directeur-grootaandeelhouder (dga) – wil zijn pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, afkopen. De berekende jaarlijkse uitkering bedraagt slechts € 400. De verzekeraar is terughoudend over deze afkoop. Dit is toch afkoop van een klein...

Nieuw staffelbesluit 2012: pensioenruimte in 2014 fors omlaag*

Hans van den Berg werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Op 28 december 2012 is al weer het vijfde (!) besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten gepubliceerd. Van deze vijf besluiten zijn er op dit moment maar liefst vier inhoudelijk nog van belang:A. het besluit van 28 april 2003 1)B. het besluit van 23 oktober 2007...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen