Pensioenen

Wft-proof gaat niet vanzelf

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. 1) Grootste verschil ten opzichte van het oude model is dat per beroepskwalificatie ook professioneel gedrag wordt afgetoetst. Daarnaast wordt het bedrijfsvoeringsmodel per 2016 afgeschaft. Dit heeft voor...

Afschaffen eigen beheer start van doe-het-zelf pensioen voor DGA’s?

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
De huidige regeling voor pensioen in eigen beheer gaat in de revisie. De lage marktrente zorgt voor dekkingstekorten bij de BV’s. De regels over de fiscale waardering van het Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) pensioen leiden tot een groot verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van...

Een pensioenfonds op de vrije markt: het algemeen pensioenfonds

mr. Rachel van den Braak en drs. Aloys Bart CPC pensioenjuristen bij Zwitserleven
Het kabinet heeft het plan een nieuw soort pensioenfonds te introduceren. Deze plannen werden tot 24 februari 2014 via een openbare internetconsultatie aangeboden. Naast het ondernemingspensioenfonds en het bedrijfstakpensioenfonds volgt nu een derde type pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (...

Rechtbank vindt proportionele afrekening van bovenmatig pensioen redelijk

Hans van den Berg werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Eind 2013 heeft Rechtbank Gelderland een naar mijn mening opmerkelijke uitspraak 1) gedaan. Maar niet alleen de uitspraak vind ik opmerkelijk, maar ook het proces daarna. Kern van het vraagstuk is of fiscaal ‘een beetje bovenmatigheid’ bestaat of niet.Voordat ik mijn mening geef over de uitspraak...

De laatste loodjes van 2013 …

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Traditiegetrouw stemt de Eerste Kamer vlak vóór het Kerstreces over de Belastingplannen van het komende jaar. Zo ook in 2013. Maar dit jaar kwam daar nog het zogenoemde woonakkoord bij, dat ook fiscale aanpassingen voor eigenaren van een eigen woning bevat. En de uitslag van de stemming in de...

Gevolgen Wet VAP voor eindloon- en middelloonregeling

mr. Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Met ingang van 1 januari 2014 worden als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) de jaarlijkse fiscaal maximale opbouwpercentages met 0,1 verlaagd. In de pensioenpraktijk circuleert de opvatting dat hierdoor eindloonregelingen harder worden geraakt dan...

Partnerpensioen en fiscaal partnerschap

Vraag:Leidt een partnerpensioen altijd tot verplicht fiscaal partnerschap? Antwoord:Vanaf 1 januari 2011 is men verplicht fiscaal partner als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Vóór 2011 kon men in bepaalde situaties nog kiezen of men al dan niet als fiscaal partner wilde worden aangemerkt.Met...

Herfst 2013: ontwikkelingen Belastingplan 2014 en pensioenversobering

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Nu de eerste echte herfststorm ons land al weer heeft geteisterd, is het tijd om de fiscale balans in politiek Den Haag op te maken. Er zijn recent weer verschillende wijzigingen in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 aangebracht en de plannen voor de versobering van het zogenoemde Witteveenkader...

Volg nooit zomaar de uitvoerder in zijn voorstel voor aanpassing van de pensioenleeftijd naar 67

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
En de 5 stappen die wel verstandig zijn Vanaf 2014 geldt een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit als gevolg van de Wet VAP. Pensioencontracten moeten daarom voor 31-12-2013 zijn aangepast aan deze wetgeving. Veel uitvoerders doen pro actief een passend voorstel voor een standaardaanpassing van...

Prinsjesdag 2013

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Formeel geldt nog steeds dat het Belastingplan voor het volgende jaar op Prinsjesdag na de Troonrede en aanbieding van de kabinetsplannen en begroting aan de Tweede Kamer, openbaar wordt gemaakt. Maar wellicht meer dan ooit tevoren, zijn veel plannen – al dan niet bewust – al naar buiten gebracht....

Pagina's

Subscribe to Pensioenen