Pensioenen

Witteveen 2015 ook door Eerste Kamer aangenomen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Na de Tweede Kamer heeft op 27 mei 2014 ook de Eerste Kamer - met de krapst mogelijke meerderheid - ingestemd met de wetsvoorstellen die samen ‘Witteveen 2015’ vormen. De Eerste Kamer stemde met het totale pakket in, omdat de eerdere wetsvoorstellen in dit kader in de herfst van 2013 in de Eerste...

Witteveen 2015: berekeningen adequaat pensioen

drs. P. Heesterbeek AAG en drs. H.C.J. Veerman MSc AAG CEFA beiden werkzaam bij Triple A-Risk Finance
Ter onderbouwing van het voorstel om de fiscale maxima te verlagen, heeft het kabinet berekeningen uitgevoerd. In deze berekeningen wordt nagegaan of er in de voorstellen nog sprake is van een adequaat pensioen. in het oorspronkelijke voorstel was een adequaat pensioen 70% op basis van middelloon (...

Novelle Witteveen 2015: een zeer omvangrijke wijzigingsoperatie

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Op 20 januari 2014 heeft het kabinet de wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel Witteveen 2015 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel met nummer 33610 (Witteveen 2015) en de aankondiging van het kabinet om het wetsvoorstel met nummer 33672 (...

Witteveen 2015: nettolijfrente

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Voor het inkomen boven € 100.000 kan met ingang van 2015 via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening worden opgebouwd, die overeenkomt met 1,875% van het gemiddeld verdiende loon. Dit betreft vrijwillige regelingen die mogen worden aangeboden door de toegelaten uitvoerders in de derde pijler. Op...

Wft-proof gaat niet vanzelf

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. 1) Grootste verschil ten opzichte van het oude model is dat per beroepskwalificatie ook professioneel gedrag wordt afgetoetst. Daarnaast wordt het bedrijfsvoeringsmodel per 2016 afgeschaft. Dit heeft voor...

Afschaffen eigen beheer start van doe-het-zelf pensioen voor DGA’s?

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
De huidige regeling voor pensioen in eigen beheer gaat in de revisie. De lage marktrente zorgt voor dekkingstekorten bij de BV’s. De regels over de fiscale waardering van het Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) pensioen leiden tot een groot verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van...

Een pensioenfonds op de vrije markt: het algemeen pensioenfonds

mr. Rachel van den Braak en drs. Aloys Bart CPC pensioenjuristen bij Zwitserleven
Het kabinet heeft het plan een nieuw soort pensioenfonds te introduceren. Deze plannen werden tot 24 februari 2014 via een openbare internetconsultatie aangeboden. Naast het ondernemingspensioenfonds en het bedrijfstakpensioenfonds volgt nu een derde type pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (...

Rechtbank vindt proportionele afrekening van bovenmatig pensioen redelijk

Hans van den Berg werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Eind 2013 heeft Rechtbank Gelderland een naar mijn mening opmerkelijke uitspraak 1) gedaan. Maar niet alleen de uitspraak vind ik opmerkelijk, maar ook het proces daarna. Kern van het vraagstuk is of fiscaal ‘een beetje bovenmatigheid’ bestaat of niet.Voordat ik mijn mening geef over de uitspraak...

De laatste loodjes van 2013 …

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Traditiegetrouw stemt de Eerste Kamer vlak vóór het Kerstreces over de Belastingplannen van het komende jaar. Zo ook in 2013. Maar dit jaar kwam daar nog het zogenoemde woonakkoord bij, dat ook fiscale aanpassingen voor eigenaren van een eigen woning bevat. En de uitslag van de stemming in de...

Gevolgen Wet VAP voor eindloon- en middelloonregeling

mr. Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Met ingang van 1 januari 2014 worden als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) de jaarlijkse fiscaal maximale opbouwpercentages met 0,1 verlaagd. In de pensioenpraktijk circuleert de opvatting dat hierdoor eindloonregelingen harder worden geraakt dan...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen