Alle artikelen

Vervallen tijdklemmen: prima toch! Of toch niet?

24 februari 2017 Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het amendement van de leden Omtzigt en Ronnes aangenomen over het laten vervallen van de tijdklemmen.Het al dan niet in werking laten treden van het...

Doorwerkvereiste prepensioen

16 februari 2017 Vraag:Als gevolg van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ komt het zogenoemde doorwerkvereiste te vervallen. Vervalt de doorwerkvereiste ook voor...

Pensioenontwikkelingen januari 2017: novelle voor eigen beheer en nieuwe staffels

7 februari 2017 Zoals gemeld in ons vorige artikel kwam er op het allerlaatste moment een kink in de kabel bij het wetsvoorstel om pensioen in eigen beheer af te schaffen. In januari heeft de staatssecretaris zijn...

Opmerkelijke ontwikkelingen rondom Prinsjesdagplannen

29 december 2016 Staatssecretaris Wiebes leek de Prinsjesdagplannen soepel door het parlement te leiden, maar op het laatste moment kwam er een kink in de kabel. Wiebes verzocht drie uur voordat het wetsvoorstel over...

Cijfers 2017

28 december 2016 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Tweede Kamer neemt bijna alle Prinsjesdagplannen aan: de stand van zaken

30 november 2016 Op 17 november heeft de Tweede Kamer de diverse wetsvoorstellen die op Prinsjesdag 2016 zijn gepresenteerd aangenomen, op een na. Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing...

Kapitaalverzekeringen: nieuwe praktische vragen en antwoorden

29 november 2016 Op 31 oktober 2016 heeft de Belastingdienst vragen en antwoorden gepubliceerd over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (...

Box 3 in 2017

22 november 2016 Vraag:Hoe komt box 3 er in 2017 nu precies uit te zien?

Overgangsrecht Witteveen 2015 en knippen van pensioen

1 november 2016 Vraag:Hoe moet worden omgegaan met pensioen dat in een periode is opgebouwd waarin ruimere fiscale kaders van toepassing waren dan de huidige? Het meest recente voorbeeld van een wijziging van het...

De plannen voor box 3: zit de oplossing erbij?

5 oktober 2016 Enigszins in de luwte van Prinsjesdag 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 20 september een brief met bijbehorend rapport over box 3 naar de Tweede Kamer gezonden. Hij komt daarmee...

Afschaffen van pensioen in eigen beheer: een mijnenveld vol met adviesmogelijkheden

5 oktober 2016 Al bijna vier jaar is sprake van afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de directeur groot aandeelhouder (DGA). Naar aanleiding van diverse brieven van de staatssecretaris met voorgestelde...

Fiscale behandeling van bijdrage aan fonds van Vereniging van Eigenaren

23 september 2016 Vraag:Een klant bezit een appartement. Zij is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij heeft bijdragen betaald aan het Algemene reservefonds en het Bestemmingsfonds van de VvE. Behoren de...

Prinsjesdag 2016

21 september 2016 Hoewel de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag al weer op straat lag, waren op fiscaal terrein niet al te veel zaken voortijdig naar buiten gekomen. Wel waren zaken voor het jaar...

Deeltijdpensioen bij uitstel of vervroeging van de pensioeningangsdatum

24 augustus 2016 Vraag: Welke voorwaarden gelden fiscaal voor deeltijdpensioen bij uitstel of vervroeging van de pensioeningangsdatum?

Bescherming lijfrente bij beroep op bijstand: een geslaagde reparatie?

2 augustus 2016 Vanaf 1 april dit jaar hoeft iemand niet altijd meer zijn lijfrenteverzekering af te kopen als hij een beroep op de bijstand doet. Ook hoeft iemand zijn pensioen niet eerder te laten ingaan. In...

Pagina's