Alle artikelen

Bestaande lijfrente gebruiken voor alimentatielijfrente

6 november 2014 Vraag:Een klant heeft een lijfrenteverzekering. De klant was gehuwd in gemeenschap van goederen, maar recent is hij gescheiden. De ex-echtelieden zijn overeengekomen om de lijfrenteverzekering te...

Doorstromers op de woningmarkt

5 november 2014 Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing...

Herfst 2014: ontwikkelingen Belastingplan 2015 en nettopensioen/nettolijfrente

30 oktober 2014 Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ontwikkelingen rondom het Belastingplan 2014 en de pensioenversobering. De eerste herfststorm had toen net het land verlaten. Een jaar later is er...

De Wet Werk en Zekerheid: ‘Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd’

24 oktober 2014 Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al...

“Nauwelijks pensioenschade voor hoge salarissen”

8 oktober 2014 Medewerkers met een salaris van meer dan € 100.000 hoeven er wat betreft hun pensioen niet op achteruit te gaan vanaf 2015. De fiscale ruimte voor pensioen van de werkgever is vanaf 2015 weliswaar...

De werkkostenregeling: mogelijkheden te over...?

2 oktober 2014 Vraag:In het artikel over Prinsjesdag staat dat de werkkostenregeling (WKR) een rol kan spelen bij het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld nabestaandenvoorzieningen voor werknemers die meer dan...

Starters op de woningmarkt

30 september 2014 Geen overgangsrecht, geen bijleenregeling, geen kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning, geen restschuld, etc. Om renteaftrek te krijgen op de eigenwoningschuld moet de (hypothecaire)...

Schenking voor de aflossing van de eigenwoningschuld

26 september 2014 Vraag:Wanneer ik de verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 gebruik om de eigenwoningschuld af te lossen verminderd dan het bedrag waarvoor ik gebruik heb gemaakt van de vrijstelling in de...

Prinsjesdag 2014

17 september 2014 Ook op de tweehonderdste Prinsjesdag konden weer enkele verrassingen worden opgetekend. Niet spectaculair, maar toch.Diverse voorstellen en hoofdlijnen waren vooraf al duidelijk. Zo waren...

ZZP-pensioenfonds straks ook voor DGA’s?

3 juli 2014 Is het toeval dat ongeveer tegelijkertijd met het pleidooi van de staatssecretaris voor het afschaffen van het huidige pensioen in eigen beheer er opeens grote sprongen vooruit worden gemaakt met het...

Fiscale Verzamelwet 2014: het kan scherper

2 juli 2014 Op 3 juni 2014 is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Vervolgens is op 27 juni al de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer verzonden. Gelet op...

Expiratie oud-regime lijfrente

1 juli 2014 Vraag:Een oud-regime lijfrenteverzekering nadert de expiratiedatum. Kan met het expiratiekapitaal een bancaire lijfrente-uitkering worden aangekocht? Antwoord:Ja, dat is mogelijk. Wel wordt bij de...

De (on)mogelijke oplossingen voor Witteveen 2015

25 juni 2014 Nu de wetsvoorstellen om de pensioenopbouw verder te verlagen en af te toppen 1) (hierna: Witteveen 2015) op 27 mei jl. door de Eerste Kamer zijn aangenomen, wordt het tijd om de gevolgen daarvan per...

Toepassing 80%-regel bij eerdere (periodieke) uitkeringen in 2014

4 juni 2014 Vraag:Stel dat bij een klant de periodieke uitkeringen uit een goudenhanddrukstamrecht begin 2013 zijn gestart. De klant heeft ook de eerste maanden van 2014 periodieke uitkeringen ontvangen. Of de...

Witteveen 2015 ook door Eerste Kamer aangenomen

3 juni 2014 Na de Tweede Kamer heeft op 27 mei 2014 ook de Eerste Kamer - met de krapst mogelijke meerderheid - ingestemd met de wetsvoorstellen die samen ‘Witteveen 2015’ vormen. De Eerste Kamer stemde met het...

Pagina's