Alle artikelen

Cijfers 2015

17 december 2014 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2015 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Maximum pensioengevend loon van € 100.000 en deeltijdarbeid

15 december 2014 Vraag:Een werkgever heeft meerdere werknemers die op jaarbasis meer dan € 100.000 aan salaris verdienen. Met ingang van 1 januari 2015 mag het pensioengevend loon niet meer bedragen dan € 100.000....

Erfpachtconstructie is géén fraus legis: slechts gebruik van fiscale mogelijkheden

14 december 2014 Rechtbank Noord-Holland heeft 1 september 2014 uitspraak gedaan inzake een door belastingplichtige opgezette erfpachtconstructie.1) De belastinginspecteur stelde zich in deze zaak op het standpunt...

Bestaande lijfrente gebruiken voor alimentatielijfrente

6 november 2014 Vraag:Een klant heeft een lijfrenteverzekering. De klant was gehuwd in gemeenschap van goederen, maar recent is hij gescheiden. De ex-echtelieden zijn overeengekomen om de lijfrenteverzekering te...

Doorstromers op de woningmarkt

5 november 2014 Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing...

Herfst 2014: ontwikkelingen Belastingplan 2015 en nettopensioen/nettolijfrente

30 oktober 2014 Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ontwikkelingen rondom het Belastingplan 2014 en de pensioenversobering. De eerste herfststorm had toen net het land verlaten. Een jaar later is er...

De Wet Werk en Zekerheid: ‘Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd’

24 oktober 2014 Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al...

“Nauwelijks pensioenschade voor hoge salarissen”

8 oktober 2014 Medewerkers met een salaris van meer dan € 100.000 hoeven er wat betreft hun pensioen niet op achteruit te gaan vanaf 2015. De fiscale ruimte voor pensioen van de werkgever is vanaf 2015 weliswaar...

De werkkostenregeling: mogelijkheden te over...?

2 oktober 2014 Vraag:In het artikel over Prinsjesdag staat dat de werkkostenregeling (WKR) een rol kan spelen bij het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld nabestaandenvoorzieningen voor werknemers die meer dan...

Starters op de woningmarkt

30 september 2014 Geen overgangsrecht, geen bijleenregeling, geen kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning, geen restschuld, etc. Om renteaftrek te krijgen op de eigenwoningschuld moet de (hypothecaire)...

Schenking voor de aflossing van de eigenwoningschuld

26 september 2014 Vraag:Wanneer ik de verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 gebruik om de eigenwoningschuld af te lossen verminderd dan het bedrag waarvoor ik gebruik heb gemaakt van de vrijstelling in de...

Prinsjesdag 2014

17 september 2014 Ook op de tweehonderdste Prinsjesdag konden weer enkele verrassingen worden opgetekend. Niet spectaculair, maar toch.Diverse voorstellen en hoofdlijnen waren vooraf al duidelijk. Zo waren...

ZZP-pensioenfonds straks ook voor DGA’s?

3 juli 2014 Is het toeval dat ongeveer tegelijkertijd met het pleidooi van de staatssecretaris voor het afschaffen van het huidige pensioen in eigen beheer er opeens grote sprongen vooruit worden gemaakt met het...

Fiscale Verzamelwet 2014: het kan scherper

2 juli 2014 Op 3 juni 2014 is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Vervolgens is op 27 juni al de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer verzonden. Gelet op...

Expiratie oud-regime lijfrente

1 juli 2014 Vraag:Een oud-regime lijfrenteverzekering nadert de expiratiedatum. Kan met het expiratiekapitaal een bancaire lijfrente-uitkering worden aangekocht? Antwoord:Ja, dat is mogelijk. Wel wordt bij de...

Pagina's