Alle artikelen

Actuele pensioenontwikkelingen

8 december 2017 In het laatste kwartaal van 2017 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op pensioengebied. Zo is een hele reeks van Vraag & Antwoorden verschenen vanuit het CAP en heeft de...

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018

6 december 2017 Ten tijde van Prinsjesdag was er nog geen regeerakkoord. Het Belastingplan 2018 was daardoor bescheiden van inhoud. Desondanks zijn er ontwikkelingen te melden. Maar ook het regeerakkoord heeft...

Vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen tijdklemmen en andere wijzigingen 2017

1 december 2017 Alle wijzigingen in 2017 voor kapitaalverzekeringen - en die van het vervallen van de tijdklemmen in het bijzonder - nopen de Belastingdienst tot het publiceren van nieuwe vragen en antwoorden. Dat...

Pensioen 2020: een nadere beschouwing

1 november 2017 Als vervolg op het artikel Pensioen 2020: de stand van zaken door Jos Gielink van Gielink Pensioenrecht, wordt een tweetal zaken met betrekking tot het huidige en toekomstige pensioenkader nader...

Afschaffing fiscaal maximum pensioenen en verevening pensioenrechten bij beschikbare premieregelingen

24 oktober 2017 Vraag:Een deelnemer gaat bijna met pensioen. Het ouderdomspensioen komt vanwege een scheiding voor de helft toe aan de ex-partner. Daarnaast heeft de ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen...

Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

11 oktober 2017 Bijna zeven maanden na de verkiezingen is er dan eindelijk een regeerakkoord. Het regeerakkoord heeft als thema “Vertrouwen in de toekomst“. Met maar liefst vier partijen is een akkoord van 55 pagina...

Prinsjesdag 2017

20 september 2017 Ook dit jaar is de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag uitgelekt. Daarbij werden nauwelijks fiscale aspecten genoemd of het moet zijn dat het kabinet 75 miljoen euro extra...

Hoog-laag pensioen en AOW-compensatie

7 september 2017 Vraag:Een deelnemer wil vijf jaar eerder met pensioen gaan dan de AOW-ingangsdatum. De deelnemer wil deze periode samen met partner graag overbruggen door gebruik te maken van een (fiscaal maximaal)...

Pensioen 2020: de stand van zaken

4 september 2017 Al kort na de financiële crisis in 2008, bleek dat ook het Nederlandse pensioenstelsel kwetsbaar is. De aanhoudende daling van de rente, de toename van de levensverwachting en de verzwaring van de...

Nabestaandenpensioen op risicobasis

2 augustus 2017 Vraag:Werkgevers kunnen naast de opbouw van ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen (hierna: NP) op bijvoorbeeld risicobasis toezeggen. Dat kan dan zowel een eindloonvariant als een...

Staken onderneming en omzetten stakingswinst in lijfrente

29 juni 2017 Vraag:Een klant van mij heeft een aantal winkels. Een van die winkels heeft hij zojuist met een mooie winst verkocht. Kan hij gebruik maken van de lijfrentefaciliteit voor stakingswinst?

Inhaal nettopensioen

7 juni 2017 Vraag:Een werkgever heeft al met ingang van 2015 de mogelijkheid om een nettopensioen toe te zeggen aan werknemers met een pensioengevend loon van meer dan € 100.000 (2017 € 103.317). Stel dat een...

Vervallen tijdklemmen: het vervolg

24 mei 2017 Op 23 mei 2017 is in de Staatscourant een vernieuwd kapitaalverzekeringenbesluit gepubliceerd. De staatssecretaris geeft hiermee een nadere toelichting op de wijziging en komt daarnaast met een...

Kamerverhuurvrijstelling

1 mei 2017 Vraag:Ik overweeg om een van de kamers in onze woning te verhuren aan een student. Wat betekent dit voor de aftrek van de rente van mijn eigen woning?

Vervallen pensioenmaxima op pensioendatum

4 april 2017 Vraag:Als gevolg van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ komen de maximum percentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen te vervallen. Mag het...

Pagina's