Alle artikelen

Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3

3 april 2018 Bijna niemand zal het zijn ontgaan: bitcoin en andere cryptovaluta zijn regelmatig in het nieuws en vele Nederlanders bezitten inmiddels cryptovaluta. Volledig mainstream zijn cryptovaluta nog niet....

Schenking van lijfrenteverzekering mogelijk?

23 februari 2018 Vraag:Een klant heeft een lijfrenteverzekering en hij wil deze verzekering graag schenken aan zijn enige kind. Welke mogelijkheden heeft deze klant?

Onderdeel 8.8 van het pensioenbesluit nader bekeken

30 januari 2018 In dit tweede artikel over het recent verschenen besluit van 24 november 2017 belichten we onderdeel 8.8 ‘Aanwijzing regelingen die na het verhogen van de pensioenrichtleeftijd een hoger...

Cijfers 2018

22 december 2017 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Actuele pensioenontwikkelingen

8 december 2017 In het laatste kwartaal van 2017 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op pensioengebied. Zo is een hele reeks van Vraag & Antwoorden verschenen vanuit het CAP en heeft de...

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018

6 december 2017 Ten tijde van Prinsjesdag was er nog geen regeerakkoord. Het Belastingplan 2018 was daardoor bescheiden van inhoud. Desondanks zijn er ontwikkelingen te melden. Maar ook het regeerakkoord heeft...

Vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen tijdklemmen en andere wijzigingen 2017

1 december 2017 Alle wijzigingen in 2017 voor kapitaalverzekeringen - en die van het vervallen van de tijdklemmen in het bijzonder - nopen de Belastingdienst tot het publiceren van nieuwe vragen en antwoorden. Dat...

Pensioen 2020: een nadere beschouwing

1 november 2017 Als vervolg op het artikel Pensioen 2020: de stand van zaken door Jos Gielink van Gielink Pensioenrecht, wordt een tweetal zaken met betrekking tot het huidige en toekomstige pensioenkader nader...

Afschaffing fiscaal maximum pensioenen en verevening pensioenrechten bij beschikbare premieregelingen

24 oktober 2017 Vraag:Een deelnemer gaat bijna met pensioen. Het ouderdomspensioen komt vanwege een scheiding voor de helft toe aan de ex-partner. Daarnaast heeft de ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen...

Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

11 oktober 2017 Bijna zeven maanden na de verkiezingen is er dan eindelijk een regeerakkoord. Het regeerakkoord heeft als thema “Vertrouwen in de toekomst“. Met maar liefst vier partijen is een akkoord van 55 pagina...

Prinsjesdag 2017

20 september 2017 Ook dit jaar is de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag uitgelekt. Daarbij werden nauwelijks fiscale aspecten genoemd of het moet zijn dat het kabinet 75 miljoen euro extra...

Hoog-laag pensioen en AOW-compensatie

7 september 2017 Vraag:Een deelnemer wil vijf jaar eerder met pensioen gaan dan de AOW-ingangsdatum. De deelnemer wil deze periode samen met partner graag overbruggen door gebruik te maken van een (fiscaal maximaal)...

Pensioen 2020: de stand van zaken

4 september 2017 Al kort na de financiële crisis in 2008, bleek dat ook het Nederlandse pensioenstelsel kwetsbaar is. De aanhoudende daling van de rente, de toename van de levensverwachting en de verzwaring van de...

Nabestaandenpensioen op risicobasis

2 augustus 2017 Vraag:Werkgevers kunnen naast de opbouw van ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen (hierna: NP) op bijvoorbeeld risicobasis toezeggen. Dat kan dan zowel een eindloonvariant als een...

Staken onderneming en omzetten stakingswinst in lijfrente

29 juni 2017 Vraag:Een klant van mij heeft een aantal winkels. Een van die winkels heeft hij zojuist met een mooie winst verkocht. Kan hij gebruik maken van de lijfrentefaciliteit voor stakingswinst?

Pagina's