Alle artikelen

Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

11 oktober 2017 Bijna zeven maanden na de verkiezingen is er dan eindelijk een regeerakkoord. Het regeerakkoord heeft als thema “Vertrouwen in de toekomst“. Met maar liefst vier partijen is een akkoord van 55 pagina...

Prinsjesdag 2017

20 september 2017 Ook dit jaar is de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag uitgelekt. Daarbij werden nauwelijks fiscale aspecten genoemd of het moet zijn dat het kabinet 75 miljoen euro extra...

Hoog-laag pensioen en AOW-compensatie

7 september 2017 Vraag:Een deelnemer wil vijf jaar eerder met pensioen gaan dan de AOW-ingangsdatum. De deelnemer wil deze periode samen met partner graag overbruggen door gebruik te maken van een (fiscaal maximaal)...

Pensioen 2020: de stand van zaken

4 september 2017 Al kort na de financiële crisis in 2008, bleek dat ook het Nederlandse pensioenstelsel kwetsbaar is. De aanhoudende daling van de rente, de toename van de levensverwachting en de verzwaring van de...

Nabestaandenpensioen op risicobasis

2 augustus 2017 Vraag:Werkgevers kunnen naast de opbouw van ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen (hierna: NP) op bijvoorbeeld risicobasis toezeggen. Dat kan dan zowel een eindloonvariant als een...

Staken onderneming en omzetten stakingswinst in lijfrente

29 juni 2017 Vraag:Een klant van mij heeft een aantal winkels. Een van die winkels heeft hij zojuist met een mooie winst verkocht. Kan hij gebruik maken van de lijfrentefaciliteit voor stakingswinst?

Inhaal nettopensioen

7 juni 2017 Vraag:Een werkgever heeft al met ingang van 2015 de mogelijkheid om een nettopensioen toe te zeggen aan werknemers met een pensioengevend loon van meer dan € 100.000 (2017 € 103.317). Stel dat een...

Vervallen tijdklemmen: het vervolg

24 mei 2017 Op 23 mei 2017 is in de Staatscourant een vernieuwd kapitaalverzekeringenbesluit gepubliceerd. De staatssecretaris geeft hiermee een nadere toelichting op de wijziging en komt daarnaast met een...

Kamerverhuurvrijstelling

1 mei 2017 Vraag:Ik overweeg om een van de kamers in onze woning te verhuren aan een student. Wat betekent dit voor de aftrek van de rente van mijn eigen woning?

Vervallen pensioenmaxima op pensioendatum

4 april 2017 Vraag:Als gevolg van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ komen de maximum percentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen te vervallen. Mag het...

Vervallen tijdklemmen: prima toch! Of toch niet?

24 februari 2017 Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het amendement van de leden Omtzigt en Ronnes aangenomen over het laten vervallen van de tijdklemmen.Het al dan niet in werking laten treden van het...

Doorwerkvereiste prepensioen

16 februari 2017 Vraag:Als gevolg van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ komt het zogenoemde doorwerkvereiste te vervallen. Vervalt de doorwerkvereiste ook voor...

Pensioenontwikkelingen januari 2017: novelle voor eigen beheer en nieuwe staffels

7 februari 2017 Zoals gemeld in ons vorige artikel kwam er op het allerlaatste moment een kink in de kabel bij het wetsvoorstel om pensioen in eigen beheer af te schaffen. In januari heeft de staatssecretaris zijn...

Opmerkelijke ontwikkelingen rondom Prinsjesdagplannen

29 december 2016 Staatssecretaris Wiebes leek de Prinsjesdagplannen soepel door het parlement te leiden, maar op het laatste moment kwam er een kink in de kabel. Wiebes verzocht drie uur voordat het wetsvoorstel over...

Cijfers 2017

28 december 2016 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Pagina's