Alle artikelen

Nieuw lijfrentebesluit: het werd tijd!

6 juni 2019 Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in mei een nieuw lijfrentebesluit gepubliceerd. Het vorige besluit dateerde van 13 juni 2012 (met een kleine upate in 2015), dus dat werd een keer tijd. Dat...

Wat gebeurt er met de saldolijfrente eind 2020?

1 juni 2019 Rond de millenniumwisseling werd hard gewerkt aan de totstandkoming van de invoering van de Wet IB 2001. Een van de zaken waar iets voor geregeld werd, was de zogenoemde saldolijfrente. De...

Kabinet ziet tot op heden vooral drempels in verkenning naar heffing over werkelijk rendement in box 3

8 mei 2019 Vanwege de maatschappelijke wens om de heffing over inkomen uit sparen en beleggen beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid, is het kabinet aan de slag gegaan om de haalbaarheid van een...

Overbruggingslijfrente en saldoverklaring

16 april 2019 Vraag: Een klant heeft zich bij mij gemeld met een saldoverklaring voor niet afgetrokken lijfrentepremies over de periode 2002 tot en met 2010. Daarnaast heeft de klant een waarde van de lijfrente...

Schenken voor de eigen woning doe je (niet) zo

28 maart 2019 Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gereageerd op vragen van Kamerleden over schenken van bedragen voor de eigen woning. Aanleiding was een publicatie in een blad over kruislings schenken.In...

Hoge Raad beslist positief over lagere grondslag ZVW bij omzetting FOR in een stakingslijfrente

4 maart 2019 Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op de vraag of een uit de vrijval van de fiscale oudedagsreserve (FOR) gefinancierde premie voor een stakingslijfrente de grondslag voor de...

Stakingslijfrente en lijfrentevormen

20 februari 2019 Vraag: In 2017 heeft Financieel Actief een Praktijkcase gepubliceerd over de lijfrentefaciliteit voor de stakingswinst. Om van de ‘middelgrote’ vrijstelling bij staking gebruik te kunnen maken geldt...

Toch nieuw pensioenstelsel ?

6 februari 2019 Na het uitblijven van een pensioenakkoord, gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu zelf aan de slag met de hervorming van het pensioenstelsel. De minister werkt de komende...

Verrekening van pensioenrechten door betalen van lijfrentepremies

5 februari 2019 Vraag: In het verleden is in Financieel Actief aandacht besteed aan de verrekening van alimentatie door betaling van lijfrentepremie. Nu begreep ik dat het ook mogelijk is om bij echtscheiding het...

Aflossing eigenwoningschuld samenwoners

3 januari 2019 Vraag:Klanten van mij - een vrouw en een man - wonen samen in een eigen woning. Er is een samenlevingscontract. De woning staat uitsluitend op naam van de vrouw (die in eerste instantie alleen in de...

Cijfers 2019

31 december 2018 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2019 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering

4 december 2018 Vraag:Onder voorwaarden zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Geldt hiervoor een maximum, bijvoorbeeld een maximum premiebedrag?

Prinsjesdag 2018: een tweede update

4 december 2018 Het (gewijzigde) pakket Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Een dergelijk pakket levert ieder jaar de nodige amendementen en moties op. Dit jaar leveren de...

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update

31 oktober 2018 Voorafgaand aan Prinsjesdag 2018 ging de meeste aandacht uit naar de plannen van het kabinet Rutte III met de dividendbelasting. Die aandacht is daarna niet minder geworden. Inmiddels ligt er een...

Artikel 13 Successiewet 1956 en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht

30 oktober 2018 Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het nog zo dat als de aanstaande echtelieden niets regelden, zij automatisch in gemeenschap van goederen huwden....

Pagina's