Alle artikelen

DGA en pensioen: nog snel in actie komen?

28 november 2019 Vraag: In mijn portefeuille heb ik meerdere directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). In 2017 is de wet veranderd en is overgangsrecht tot en met 2019 ingevoerd. Moeten dga’s nog in actie komen? En...

Prinsjesdag 2019: een beknopte update

6 november 2019 De belastingplannen voor 2020 maken niet veel ‘los’ in Den Haag. Het meest opvallende lijkt nog de mate waarin (een gedeelte van) de oppositie instemt met de plannen van het kabinet. Dat is ook...

Voorbeelden box-3-voorstel

1 november 2019 Vraag: Recent zijn de plannen bekend gemaakt voor aanpassingen in box 3, met name om spaarders lichter te belasten. Maar hoe werkt dat uit in voorbeelden? Als een klant bijvoorbeeld een...

Lijfrente en scheiding

1 oktober 2019 Vraag: Een klant is gescheiden en heeft een lijfrente. Het is de bedoeling dat ieder 50% van het kapitaal beschikbaar krijgt bij expiratie bij leven en bij overlijden is het de bedoeling om het deel...

Prinsjesdag 2019

18 september 2019 Kabinet Rutte 3 beleeft haar tweede Prinsjesdag. En ook dit jaar lagen de stukken die onder embargo aan de Kamerleden waren verstrekt, korte tijd later ‘op straat’.De koning besteedde in zijn...

Is het gesjacher met payroll nu eindelijk voorbij?

30 augustus 2019 “Payroll is gesjacher van de bovenste plank waar een fatsoenlijk land zich voor moet schamen. In België en Duitsland is het verboden”Deze dringende boodschap kregen de leden van de Eerste Kamer,...

Opname pensioenbedrag ineens (onderdeel principeakkoord pensioen)

8 augustus 2019 Na de snelle aanpassingen rondom de AOW-ingangsdatum is minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de slag gegaan met het creëren van de mogelijkheid een pensioenbedrag ineens op te...

Principeakkoord pensioen: nog veel werk te doen!

24 juni 2019 Na negen jaar is het dan eindelijk zover: er ligt een Pensioenakkoord. Of beter gezegd: het Principeakkoord pensioen. Want diverse zaken liggen wel vast in het akkoord, maar nog meer zaken niet!De...

Nieuw lijfrentebesluit: het werd tijd!

6 juni 2019 Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in mei een nieuw lijfrentebesluit gepubliceerd. Het vorige besluit dateerde van 13 juni 2012 (met een kleine upate in 2015), dus dat werd een keer tijd. Dat...

Wat gebeurt er met de saldolijfrente eind 2020?

1 juni 2019 Rond de millenniumwisseling werd hard gewerkt aan de totstandkoming van de invoering van de Wet IB 2001. Een van de zaken waar iets voor geregeld werd, was de zogenoemde saldolijfrente. De...

Kabinet ziet tot op heden vooral drempels in verkenning naar heffing over werkelijk rendement in box 3

8 mei 2019 Vanwege de maatschappelijke wens om de heffing over inkomen uit sparen en beleggen beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid, is het kabinet aan de slag gegaan om de haalbaarheid van een...

Overbruggingslijfrente en saldoverklaring

16 april 2019 Vraag: Een klant heeft zich bij mij gemeld met een saldoverklaring voor niet afgetrokken lijfrentepremies over de periode 2002 tot en met 2010. Daarnaast heeft de klant een waarde van de lijfrente...

Schenken voor de eigen woning doe je (niet) zo

28 maart 2019 Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gereageerd op vragen van Kamerleden over schenken van bedragen voor de eigen woning. Aanleiding was een publicatie in een blad over kruislings schenken.In...

Hoge Raad beslist positief over lagere grondslag ZVW bij omzetting FOR in een stakingslijfrente

4 maart 2019 Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op de vraag of een uit de vrijval van de fiscale oudedagsreserve (FOR) gefinancierde premie voor een stakingslijfrente de grondslag voor de...

Stakingslijfrente en lijfrentevormen

20 februari 2019 Vraag: In 2017 heeft Financieel Actief een Praktijkcase gepubliceerd over de lijfrentefaciliteit voor de stakingswinst. Om van de ‘middelgrote’ vrijstelling bij staking gebruik te kunnen maken geldt...

Pagina's