Alle artikelen

Fiscale behandeling van bijdrage aan fonds van Vereniging van Eigenaren

23 september 2016 Vraag:Een klant bezit een appartement. Zij is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij heeft bijdragen betaald aan het Algemene reservefonds en het Bestemmingsfonds van de VvE. Behoren de...

Prinsjesdag 2016

21 september 2016 Hoewel de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag al weer op straat lag, waren op fiscaal terrein niet al te veel zaken voortijdig naar buiten gekomen. Wel waren zaken voor het jaar...

Deeltijdpensioen bij uitstel of vervroeging van de pensioeningangsdatum

24 augustus 2016 Vraag: Welke voorwaarden gelden fiscaal voor deeltijdpensioen bij uitstel of vervroeging van de pensioeningangsdatum?

Bescherming lijfrente bij beroep op bijstand: een geslaagde reparatie?

2 augustus 2016 Vanaf 1 april dit jaar hoeft iemand niet altijd meer zijn lijfrenteverzekering af te kopen als hij een beroep op de bijstand doet. Ook hoeft iemand zijn pensioen niet eerder te laten ingaan. In...

Herstel administratieve fout

27 juli 2016 Vraag: Een klant van mij heeft een spaarhypotheek. Nu meldt de verzekeraar dat er bij de renteherzieningsdatum iets mis is gegaan. De hypotheekrente is door de geldverstrekker aangepast. Maar bij de...

Wat is het verschil tussen (tijdelijk) partnerpensioen en nabestaandenoverbruggingspensioen?

5 juli 2016 Vraag:Als er bij overlijden een pensioen aan de partner wordt uitgekeerd, kan dit een (tijdelijk) partnerpensioen zijn, maar het kan ook een nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) zijn. In de...

Wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen

30 juni 2016 Het is al weer bijna een jaar geleden dat het initiatiefwetsvoorstel is ingediend, waarin het mogelijk wordt gemaakt om pensioen uit te keren in pensioeneenheden dan wel om door te beleggen na de...

Internationale gegevensuitwisseling met FATCA en CRS

31 mei 2016 Overheden proberen op verschillende manieren maatregelen te treffen om het vermogen dat hun burgers in het buitenland aanhouden zichtbaar te maken. Na de publicatie van de zogenaamde ‘Panama Papers’...

Collectieve overlijdensrisicoverzekering voor werknemers

30 mei 2016 Vraag:Met welke fiscale aspecten moet een werkgever rekening houden bij een collectieve overlijdensrisicoverzekering voor zijn werknemers? 

De inconsistentie van het meten met twee maten

11 mei 2016 Het is algemeen bekend en onderkend dat tussen de formele en praktische toepassing van fiscale wet- en regelgeving een discrepantie kan bestaan. Een van de terreinen waarbij dit met enige regelmaat...

Samenloop oude kapitaalverzekering en KEW

3 mei 2016 Vraag:Een klant van mij heeft in 1997 een kapitaalverzekering voor een duur van dertig jaar afgesloten. De klant heeft in 2011 een huis gekocht en in dit kader ook een kapitaalverzekering eigen...

Alimentatieverplichting aan kinderen aftrekbaar als verplichting in box 3?

4 april 2016 Vraag:Is kinderalimentatie wel of niet aftrekbaar als schuld in box 3?

Kan vroegpensioen eerder of later ingaan en later eindigen?

1 maart 2016 De AOW-leeftijd wordt sinds 1 januari 2013 elk jaar verhoogd. En sinds 1 januari 2005 is het niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd vroegpensioen op te bouwen. Wel hebben we nog vele jaren met...

Terugwerkende kracht crisisheffing mag van de Hoge Raad

3 februari 2016 In de loop van 2012 werd een nieuwe heffing opgelegd aan werkgevers: de crisisheffing. Deze werd in 2013 geheven naar een tarief van 16% over het loon, voor zover dat in 2012 hoger was dan € 150.000...

Betaling van contractueel verschuldigde premies kapitaalverzekering op later tijdstip mogelijk?

2 februari 2016 Vraag:Een klant heeft een kapitaalverzekering. In het verleden heeft hij een aantal premies voor deze verzekering niet betaald. Zonder die betalingen voldoet de premiebetaling niet aan de bandbreedte...

Pagina's