Alle artikelen

De inconsistentie van het meten met twee maten

11 mei 2016 Het is algemeen bekend en onderkend dat tussen de formele en praktische toepassing van fiscale wet- en regelgeving een discrepantie kan bestaan. Een van de terreinen waarbij dit met enige regelmaat...

Samenloop oude kapitaalverzekering en KEW

3 mei 2016 Vraag:Een klant van mij heeft in 1997 een kapitaalverzekering voor een duur van dertig jaar afgesloten. De klant heeft in 2011 een huis gekocht en in dit kader ook een kapitaalverzekering eigen...

Alimentatieverplichting aan kinderen aftrekbaar als verplichting in box 3?

4 april 2016 Vraag:Is kinderalimentatie wel of niet aftrekbaar als schuld in box 3?

Kan vroegpensioen eerder of later ingaan en later eindigen?

1 maart 2016 De AOW-leeftijd wordt sinds 1 januari 2013 elk jaar verhoogd. En sinds 1 januari 2005 is het niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd vroegpensioen op te bouwen. Wel hebben we nog vele jaren met...

Terugwerkende kracht crisisheffing mag van de Hoge Raad

3 februari 2016 In de loop van 2012 werd een nieuwe heffing opgelegd aan werkgevers: de crisisheffing. Deze werd in 2013 geheven naar een tarief van 16% over het loon, voor zover dat in 2012 hoger was dan € 150.000...

Betaling van contractueel verschuldigde premies kapitaalverzekering op later tijdstip mogelijk?

2 februari 2016 Vraag:Een klant heeft een kapitaalverzekering. In het verleden heeft hij een aantal premies voor deze verzekering niet betaald. Zonder die betalingen voldoet de premiebetaling niet aan de bandbreedte...

Wat zijn de gevolgen van een afwijkende peildatum in een pensioenregeling?

29 januari 2016 Vraag:In veel pensioenadministraties kunnen jaarlijks wisselende gegevens slechts op één vaste peildatum worden aangepast. Vaak is dit 1 januari. Is het ook mogelijk om een andere peildatum af te...

Het einde van de eigen BV als pensioenuitvoerder?

6 januari 2016 Eigenlijk staat de pensioenwereld niet stil. Niet qua ambitieniveau, niet qua uitvoerder en niet qua  prijs. Als bestuurder van een pensioenfonds heb ik de discussie over volledig herverzekeren (wat...

Belastingplan 2016 aangenomen: de wijzigingen per 1 januari 2016

31 december 2015 Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2016 aangenomen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Niet alleen heeft de staatssecretaris van Financiën veel vragen moeten...

Cijfers 2016

31 december 2015 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

De pensioendatum: een smeulende heidebrand

22 december 2015 Op 17 november 2015 verscheen in de Staatscourant het - langverwachte - geactualiseerde besluit inzake pensioenen. Langverwacht omdat de staatssecretaris al veel eerder dit jaar had aangekondigd...

Genieten van het juiste fiscale genietingstijdstip

30 november 2015 Waarom is het genietingstijdstip van belang?Met enige regelmaat ontvang ik vragen of zie ik rechterlijke uitspraken over het fiscale genietingstijdstip van een uitkering of een uitkeringenreeks uit...

Geen stormachtige herfst 2015?

2 november 2015 De op Prinsjesdag gepresenteerde plannen voor financiële producten hebben weinig stof doen opwaaien, al is er wel veel gesproken over de voorgestelde wijziging van de box-3-heffing.Inmiddels is de...

Lijfrentepremie (of inleg) vergeten af te trekken

28 oktober 2015 Vraag:Een klant van mij heeft in 2011 € 3.000 lijfrentepremie betaald aan een verzekeraar. De jaarruimte was zelfs hoger dan dit bedrag, maar hij is vergeten de betaalde premie in zijn aangifte...

CPB pleidooi voor meer uniforme belasting voor kapitaalinkomen:

1 oktober 2015 Op 25 september heeft het Centraal Planbureau (CPB) een zogenoemde policybrief gepubliceerd over de belastingheffing op kapitaalinkomen. De titel zegt al veel over het doel dat de onderzoekers voor...

Pagina's