Alle artikelen

Prinsjesdag 2018

18 september 2018 Dit is de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte 3. Voorafgaand aan Prinsjesdag ging er veel aandacht uit naar de plannen voor de dividendbelasting met een hoofdrol voor de premier. Ook in dit...

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: zoek de verschillen!

31 augustus 2018 In 2017 heeft de Belastingdienst nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Daarover heb ik in Financieel Actief al gepubliceerd. Nu is er een aangepast document gepubliceerd. Reden om het vernieuwde...

Financieel plannen voor ZZP Nederland

23 juli 2018 Opdrachtgevers van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) opgelet! De komende maanden komt de Belastingdienst misschien op bezoek. De Belastingdienst wil met u praten over arbeidsrelaties met...

Pensioen en lijfrente genieten na emigratie: eind goed al goed?

14 juni 2018 Het komt helaas vaker voor bij oudedagsvoorzieningen dat de fiscale en de civiel-juridische wetgeving niet goed op elkaar aansluiten. Bijna altijd is de pensioen- of lijfrentegerechtigde de dupe....

Uitkering lijfrente aan echtgenoot?

2 mei 2018 Vraag:Is het ook mogelijk om lijfrente-uitkeringen toe te laten komen aan de echtgenoot? Dat kan namelijk fiscaal aantrekkelijk zijn als die echtgenoot een lager inkomen heeft en in een lagere...

Pensioen en overschrijden 100%-grens

4 april 2018 Vraag:Een deelnemer bereikt de pensioengerechtigde leeftijd volgens de pensioenregeling waaronder hij valt. De pensioenregeling is een beschikbarepremieregeling. Het pensioen bedraagt meer dan 100%...

Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3

3 april 2018 Bijna niemand zal het zijn ontgaan: bitcoin en andere cryptovaluta zijn regelmatig in het nieuws en vele Nederlanders bezitten inmiddels cryptovaluta. Volledig mainstream zijn cryptovaluta nog niet....

Schenking van lijfrenteverzekering mogelijk?

23 februari 2018 Vraag:Een klant heeft een lijfrenteverzekering en hij wil deze verzekering graag schenken aan zijn enige kind. Welke mogelijkheden heeft deze klant?

Onderdeel 8.8 van het pensioenbesluit nader bekeken

30 januari 2018 In dit tweede artikel over het recent verschenen besluit van 24 november 2017 belichten we onderdeel 8.8 ‘Aanwijzing regelingen die na het verhogen van de pensioenrichtleeftijd een hoger...

Cijfers 2018

22 december 2017 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Actuele pensioenontwikkelingen

8 december 2017 In het laatste kwartaal van 2017 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op pensioengebied. Zo is een hele reeks van Vraag & Antwoorden verschenen vanuit het CAP en heeft de...

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018

6 december 2017 Ten tijde van Prinsjesdag was er nog geen regeerakkoord. Het Belastingplan 2018 was daardoor bescheiden van inhoud. Desondanks zijn er ontwikkelingen te melden. Maar ook het regeerakkoord heeft...

Vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen tijdklemmen en andere wijzigingen 2017

1 december 2017 Alle wijzigingen in 2017 voor kapitaalverzekeringen - en die van het vervallen van de tijdklemmen in het bijzonder - nopen de Belastingdienst tot het publiceren van nieuwe vragen en antwoorden. Dat...

Pensioen 2020: een nadere beschouwing

1 november 2017 Als vervolg op het artikel Pensioen 2020: de stand van zaken door Jos Gielink van Gielink Pensioenrecht, wordt een tweetal zaken met betrekking tot het huidige en toekomstige pensioenkader nader...

Afschaffing fiscaal maximum pensioenen en verevening pensioenrechten bij beschikbare premieregelingen

24 oktober 2017 Vraag:Een deelnemer gaat bijna met pensioen. Het ouderdomspensioen komt vanwege een scheiding voor de helft toe aan de ex-partner. Daarnaast heeft de ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen...

Pagina's