Alle artikelen

Toch nieuw pensioenstelsel ?

6 februari 2019 Na het uitblijven van een pensioenakkoord, gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu zelf aan de slag met de hervorming van het pensioenstelsel. De minister werkt de komende...

Verrekening van pensioenrechten door betalen van lijfrentepremies

5 februari 2019 Vraag: In het verleden is in Financieel Actief aandacht besteed aan de verrekening van alimentatie door betaling van lijfrentepremie. Nu begreep ik dat het ook mogelijk is om bij echtscheiding het...

Aflossing eigenwoningschuld samenwoners

3 januari 2019 Vraag:Klanten van mij - een vrouw en een man - wonen samen in een eigen woning. Er is een samenlevingscontract. De woning staat uitsluitend op naam van de vrouw (die in eerste instantie alleen in de...

Cijfers 2019

31 december 2018 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2019 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Prinsjesdag 2018: een tweede update

4 december 2018 Het (gewijzigde) pakket Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Een dergelijk pakket levert ieder jaar de nodige amendementen en moties op. Dit jaar leveren de...

Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering

4 december 2018 Vraag:Onder voorwaarden zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Geldt hiervoor een maximum, bijvoorbeeld een maximum premiebedrag?

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update

31 oktober 2018 Voorafgaand aan Prinsjesdag 2018 ging de meeste aandacht uit naar de plannen van het kabinet Rutte III met de dividendbelasting. Die aandacht is daarna niet minder geworden. Inmiddels ligt er een...

Artikel 13 Successiewet 1956 en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht

30 oktober 2018 Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het nog zo dat als de aanstaande echtelieden niets regelden, zij automatisch in gemeenschap van goederen huwden....

Uitkering kapitaalverzekering eigen woning na overlijden

28 september 2018 Vraag:Door het overlijden van een van de huwelijkspartners komt een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) tot uitkering. De vrijstelling van de achterblijvende partner is lager dan de uitkering. Hoe...

Prinsjesdag 2018

18 september 2018 Dit is de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte 3. Voorafgaand aan Prinsjesdag ging er veel aandacht uit naar de plannen voor de dividendbelasting met een hoofdrol voor de premier. Ook in dit...

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: zoek de verschillen!

31 augustus 2018 In 2017 heeft de Belastingdienst nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Daarover heb ik in Financieel Actief al gepubliceerd. Nu is er een aangepast document gepubliceerd. Reden om het vernieuwde...

Financieel plannen voor ZZP Nederland

23 juli 2018 Opdrachtgevers van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) opgelet! De komende maanden komt de Belastingdienst misschien op bezoek. De Belastingdienst wil met u praten over arbeidsrelaties met...

Pensioen en lijfrente genieten na emigratie: eind goed al goed?

14 juni 2018 Het komt helaas vaker voor bij oudedagsvoorzieningen dat de fiscale en de civiel-juridische wetgeving niet goed op elkaar aansluiten. Bijna altijd is de pensioen- of lijfrentegerechtigde de dupe....

Uitkering lijfrente aan echtgenoot?

2 mei 2018 Vraag:Is het ook mogelijk om lijfrente-uitkeringen toe te laten komen aan de echtgenoot? Dat kan namelijk fiscaal aantrekkelijk zijn als die echtgenoot een lager inkomen heeft en in een lagere...

Pensioen en overschrijden 100%-grens

4 april 2018 Vraag:Een deelnemer bereikt de pensioengerechtigde leeftijd volgens de pensioenregeling waaronder hij valt. De pensioenregeling is een beschikbarepremieregeling. Het pensioen bedraagt meer dan 100%...

Pagina's