Alle artikelen

Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering

4 december 2018 Vraag:Onder voorwaarden zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Geldt hiervoor een maximum, bijvoorbeeld een maximum premiebedrag?

Prinsjesdag 2018: een tweede update

4 december 2018 Het (gewijzigde) pakket Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Een dergelijk pakket levert ieder jaar de nodige amendementen en moties op. Dit jaar leveren de...

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update

31 oktober 2018 Voorafgaand aan Prinsjesdag 2018 ging de meeste aandacht uit naar de plannen van het kabinet Rutte III met de dividendbelasting. Die aandacht is daarna niet minder geworden. Inmiddels ligt er een...

Artikel 13 Successiewet 1956 en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht

30 oktober 2018 Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het nog zo dat als de aanstaande echtelieden niets regelden, zij automatisch in gemeenschap van goederen huwden....

Uitkering kapitaalverzekering eigen woning na overlijden

28 september 2018 Vraag:Door het overlijden van een van de huwelijkspartners komt een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) tot uitkering. De vrijstelling van de achterblijvende partner is lager dan de uitkering. Hoe...

Prinsjesdag 2018

18 september 2018 Dit is de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte 3. Voorafgaand aan Prinsjesdag ging er veel aandacht uit naar de plannen voor de dividendbelasting met een hoofdrol voor de premier. Ook in dit...

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: zoek de verschillen!

31 augustus 2018 In 2017 heeft de Belastingdienst nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Daarover heb ik in Financieel Actief al gepubliceerd. Nu is er een aangepast document gepubliceerd. Reden om het vernieuwde...

Financieel plannen voor ZZP Nederland

23 juli 2018 Opdrachtgevers van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) opgelet! De komende maanden komt de Belastingdienst misschien op bezoek. De Belastingdienst wil met u praten over arbeidsrelaties met...

Pensioen en lijfrente genieten na emigratie: eind goed al goed?

14 juni 2018 Het komt helaas vaker voor bij oudedagsvoorzieningen dat de fiscale en de civiel-juridische wetgeving niet goed op elkaar aansluiten. Bijna altijd is de pensioen- of lijfrentegerechtigde de dupe....

Uitkering lijfrente aan echtgenoot?

2 mei 2018 Vraag:Is het ook mogelijk om lijfrente-uitkeringen toe te laten komen aan de echtgenoot? Dat kan namelijk fiscaal aantrekkelijk zijn als die echtgenoot een lager inkomen heeft en in een lagere...

Pensioen en overschrijden 100%-grens

4 april 2018 Vraag:Een deelnemer bereikt de pensioengerechtigde leeftijd volgens de pensioenregeling waaronder hij valt. De pensioenregeling is een beschikbarepremieregeling. Het pensioen bedraagt meer dan 100%...

Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3

3 april 2018 Bijna niemand zal het zijn ontgaan: bitcoin en andere cryptovaluta zijn regelmatig in het nieuws en vele Nederlanders bezitten inmiddels cryptovaluta. Volledig mainstream zijn cryptovaluta nog niet....

Schenking van lijfrenteverzekering mogelijk?

23 februari 2018 Vraag:Een klant heeft een lijfrenteverzekering en hij wil deze verzekering graag schenken aan zijn enige kind. Welke mogelijkheden heeft deze klant?

Onderdeel 8.8 van het pensioenbesluit nader bekeken

30 januari 2018 In dit tweede artikel over het recent verschenen besluit van 24 november 2017 belichten we onderdeel 8.8 ‘Aanwijzing regelingen die na het verhogen van de pensioenrichtleeftijd een hoger...

Cijfers 2018

22 december 2017 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Pagina's