Alle artikelen

KEW/SEW/BEW en (echt)scheiding

9 augustus 2013 Vraag:A en B zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en gaan scheiden. Zij zijn samen eigenaar van een woning. Zij hebben een (aflossingsvrije) eigenwoningschuld van € 250.000. De woning is nu € 270....

De wondere wereld van Witteveen 2015

27 juni 2013 Het is onstuimig in pensioenland. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar verhoogd en worden de maximale opbouwpercentages met 0,1% verlaagd. Volgens de...

Hoe tijdelijk is de tijdelijke crisisheffing?

26 juni 2013 Sommige mensen beweren dat niets zo definitief is als een tijdelijke fiscale maatregel. Deze gedachte wordt bevestigd door de gang van zaken rondom de “crisisheffing”. In eerste instantie werd deze...

Derven, gederfd, te derven: in welk geval is een loonstamrecht mogelijk?

26 juni 2013 Als een werknemer wordt ontslagen komt daar in veel gevallen een ontslaguitkering bij kijken. Er zijn verschillen redenen waarom iemand op zo’n uitkering aanspraak kan maken. Fiscaal kan een...

Een goed advies … (Jaarverslag KiFiD 2012)

24 juni 2013 Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft haar jaarverslag over 2012 gepubliceerd. In het verslag zijn een paar door de Geschillencommissie (‘’Commissie’’) behandelde klachten...

Hollandse Nieuwe

22 juni 2013 Onze vicepremier Lodewijk Asscher heeft eind mei de sociale partners extra tijd gegeven om tot een akkoord te komen over het pensioendossier. Ik heb Lodewijk hoog zitten. Hij haalt zijn vis bij...

Belastingpakket 2013 (IV)

29 mei 2013 Vraag:Partners A en B gaan scheiden. Beiden zijn 50% eigenaar van de woning. De hypothecaire geldlening is in 2007 aangegaan voor een bedrag van € 220.000. Dat is ook de eigenwoningschuld per 31...

Betere arbeidsongeschiktheidsdekking bij baanwissel

28 mei 2013 De dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid loopt door als een zieke of arbeidsongeschikte werknemer van baan wisselt. Dat hebben het Verbond van...

Stroomschema: verhogen verzekerd bedrag

21 mei 2013 Dit stroomschema is bedoeld om na te gaan of het verhogen van een gegarandeerd bedrag of de inleg in een SEW, KEW of BEW nog mogelijk is. De overeenkomst moet die mogelijkheid dan al hebben vóór de...

Voortzetten van een kapitaalverzekering eigen woning (vervolgartikel)

20 mei 2013 Overstappen naar een andere productvorm In onze vorige bijdrage gingen we in op de mogelijkheden om een afgesproken bedrag binnen een bestaande kapitaalverzekering eigen woning (KEW) 1) te verhogen....

Verhogen dekking- of premie bestaande kapitaalverzekering eigen woning

11 mei 2013 Resterende mogelijkheden binnen een lopende KEW, SEW of BEW De regeling om te sparen voor de aflossing van eigenwoningschulden via een kapitaalverzekering eigen woning (hierna; KEW 1) is beëindigd....

Versobering pensioen – tijd voor nettopensioensparen?

25 april 2013 De pensioenrichtdatum ligt verder weg dan ooit en de mogelijkheden om fiscaal gunstig pensioen op te bouwen worden steeds verder beperkt. Het onlangs in de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot...

Sociaal Akkoord en wetsvoorstel Versobering pensioen: einde discussie?

25 april 2013 Op 11 april sloten de sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid (STAR) een Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord raakt de woningmarkt, staat uitgebreid stil bij het ontslagrecht en...

Uitspraak Hoge Raad over uitleg begunstiging roept vragen op

16 april 2013 De Hoge Raad heeft vorig jaar moeten oordelen over de uitleg van de begunstiging van een levensverzekering. De uitspraak is niet alleen van belang voor verzekeraars, maar voor iedereen die een...

Brengt het Woningmarktakkoord vooruitgang voor koopwoningen?

28 maart 2013 Op 13 februari jongstleden is door minister Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, een pakket afspraken gepresenteerd omtrent de Nederlandse woningmarkt. 1) Samen met de oppositiepartijen D66, CU...

Pagina's