Alle artikelen

Wettelijke opzegtermijn en gouden handdrukstramrecht

25 februari 2014 Vraag:Een klant heeft eind augustus 2013 na onderhandelingen over een afkoopsom (gouden handdruk) zijn vaststellingsovereenkomst getekend. In die vaststellingsovereenkomst staat dat per 1 april 2014...

Een pensioenfonds op de vrije markt: het algemeen pensioenfonds

25 februari 2014 Het kabinet heeft het plan een nieuw soort pensioenfonds te introduceren. Deze plannen werden tot 24 februari 2014 via een openbare internetconsultatie aangeboden. Naast het ondernemingspensioenfonds...

Rechtbank vindt proportionele afrekening van bovenmatig pensioen redelijk

28 januari 2014 Eind 2013 heeft Rechtbank Gelderland een naar mijn mening opmerkelijke uitspraak 1) gedaan. Maar niet alleen de uitspraak vind ik opmerkelijk, maar ook het proces daarna. Kern van het vraagstuk is of...

Lijfrente bij beslag, faillissement en bijstand

27 januari 2014 Op een lijfrenterekening bij een bank kan sinds 1 oktober 2012 geen beslag meer worden gelegd. Ook valt de bancaire lijfrente niet meer in het faillissement van de rekeninghouder. Op deze wijze wordt...

Expirerend gouden handdrukstamrecht en 80%-regeling

21 januari 2014 Vraag:Een klant heeft een gouden handdrukstamrechtverzekering - afgesloten in 1993 - die per 1 november 2013 is geëxpireerd. De klant heeft het kapitaal nog niet aangewend voor periodieke uitkeringen...

Cijfers 2014

20 december 2013 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2014 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

De laatste loodjes van 2013 …

19 december 2013 Traditiegetrouw stemt de Eerste Kamer vlak vóór het Kerstreces over de Belastingplannen van het komende jaar. Zo ook in 2013. Maar dit jaar kwam daar nog het zogenoemde woonakkoord bij, dat ook...

Tijdelijke oudedagslijfrente en overgangsrecht

16 december 2013 Vraag:Per 1 januari 2014 wijzigen de vroegste en de uiterste ingangsdatum voor een tijdelijke oudedagslijfrente. Wat kan een klant nu het beste doen? Antwoord:Momenteel is het vroegste moment waarop...

Gevolgen Wet VAP voor eindloon- en middelloonregeling

27 november 2013 Met ingang van 1 januari 2014 worden als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) de jaarlijkse fiscaal maximale opbouwpercentages met 0,1 verlaagd. In de pensioenpraktijk...

Belastingplan 2014 aangenomen door Tweede Kamer: nog veel aandachtpunten!

26 november 2013 Op 19 november 2013 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2014 1) aangenomen. Het wetsvoorstel bevat ingrijpende maatregelen voor goudenhanddrukstamrechten. Daarnaast valt de verhoogde...

Partnerpensioen en fiscaal partnerschap

26 november 2013 Vraag:Leidt een partnerpensioen altijd tot verplicht fiscaal partnerschap? Antwoord:Vanaf 1 januari 2011 is men verplicht fiscaal partner als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Vóór 2011 kon men...

Herfst 2013: ontwikkelingen Belastingplan 2014 en pensioenversobering

30 oktober 2013 Nu de eerste echte herfststorm ons land al weer heeft geteisterd, is het tijd om de fiscale balans in politiek Den Haag op te maken. Er zijn recent weer verschillende wijzigingen in het wetsvoorstel...

Volg nooit zomaar de uitvoerder in zijn voorstel voor aanpassing van de pensioenleeftijd naar 67

29 oktober 2013 En de 5 stappen die wel verstandig zijn Vanaf 2014 geldt een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit als gevolg van de Wet VAP. Pensioencontracten moeten daarom voor 31-12-2013 zijn aangepast aan deze...

Verplichte toepassing vrijstelling kapitaalverzekering?

25 oktober 2013 Vraag:Klant heeft een kapitaalverzekering uit 1993. Deze kapitaalverzekering komt binnenkort tot uitkering en voldoet aan alle voorwaarden voor de zogenoemde 20-jaarsvrijstelling. Nu is het de wens...

Prinsjesdag 2013

18 september 2013 Formeel geldt nog steeds dat het Belastingplan voor het volgende jaar op Prinsjesdag na de Troonrede en aanbieding van de kabinetsplannen en begroting aan de Tweede Kamer, openbaar wordt gemaakt....

Pagina's