Alle artikelen

ZZP-pensioenfonds straks ook voor DGA’s?

3 juli 2014 Is het toeval dat ongeveer tegelijkertijd met het pleidooi van de staatssecretaris voor het afschaffen van het huidige pensioen in eigen beheer er opeens grote sprongen vooruit worden gemaakt met het...

Fiscale Verzamelwet 2014: het kan scherper

2 juli 2014 Op 3 juni 2014 is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Vervolgens is op 27 juni al de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer verzonden. Gelet op...

Expiratie oud-regime lijfrente

1 juli 2014 Vraag:Een oud-regime lijfrenteverzekering nadert de expiratiedatum. Kan met het expiratiekapitaal een bancaire lijfrente-uitkering worden aangekocht? Antwoord:Ja, dat is mogelijk. Wel wordt bij de...

De (on)mogelijke oplossingen voor Witteveen 2015

25 juni 2014 Nu de wetsvoorstellen om de pensioenopbouw verder te verlagen en af te toppen 1) (hierna: Witteveen 2015) op 27 mei jl. door de Eerste Kamer zijn aangenomen, wordt het tijd om de gevolgen daarvan per...

Toepassing 80%-regel bij eerdere (periodieke) uitkeringen in 2014

4 juni 2014 Vraag:Stel dat bij een klant de periodieke uitkeringen uit een goudenhanddrukstamrecht begin 2013 zijn gestart. De klant heeft ook de eerste maanden van 2014 periodieke uitkeringen ontvangen. Of de...

Witteveen 2015 ook door Eerste Kamer aangenomen

3 juni 2014 Na de Tweede Kamer heeft op 27 mei 2014 ook de Eerste Kamer - met de krapst mogelijke meerderheid - ingestemd met de wetsvoorstellen die samen ‘Witteveen 2015’ vormen. De Eerste Kamer stemde met het...

Hersteladvies hypotheken en fiscaliteit

2 juni 2014 Heb je een beleggingsverzekering? Kom in actie. (!) Met deze oproep spoort de AFM adviseurs en verzekeraars aan om contact op te nemen met hun klanten. Vanwege hoge kosten en een aantal slechte...

Witteveen 2015: berekeningen adequaat pensioen

23 april 2014 Ter onderbouwing van het voorstel om de fiscale maxima te verlagen, heeft het kabinet berekeningen uitgevoerd. In deze berekeningen wordt nagegaan of er in de voorstellen nog sprake is van een...

Novelle Witteveen 2015: een zeer omvangrijke wijzigingsoperatie

23 april 2014 Op 20 januari 2014 heeft het kabinet de wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel Witteveen 2015 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel met nummer...

Witteveen 2015: nettolijfrente

21 april 2014 Voor het inkomen boven € 100.000 kan met ingang van 2015 via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening worden opgebouwd, die overeenkomt met 1,875% van het gemiddeld verdiende loon. Dit betreft...

Doorsparen met de levensloopregeling

26 maart 2014 Sinds 1 januari 2014 is de betekenis van de levensloopregeling fors afgenomen. Voor diegenen die op 31 december 2011 een saldo hadden van minder dan € 3.000 gold dat dit op 1 januari 2013 werd belast...

Wft-proof gaat niet vanzelf

25 maart 2014 Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. 1) Grootste verschil ten opzichte van het oude model is dat per beroepskwalificatie ook professioneel...

Schenking voor de eigen woning van een ander

25 maart 2014 Vraag:Een klant van mij woont samen met een partner. Die woning staat volledig op naam van de partner en dat geldt ook voor de schuld op de eigen woning. Nu overwegen de ouders van mijn klant gebruik...

Afschaffen eigen beheer start van doe-het-zelf pensioen voor DGA’s?

27 februari 2014 De huidige regeling voor pensioen in eigen beheer gaat in de revisie. De lage marktrente zorgt voor dekkingstekorten bij de BV’s. De regels over de fiscale waardering van het Directeur Groot...

Wettelijke opzegtermijn en gouden handdrukstramrecht

25 februari 2014 Vraag:Een klant heeft eind augustus 2013 na onderhandelingen over een afkoopsom (gouden handdruk) zijn vaststellingsovereenkomst getekend. In die vaststellingsovereenkomst staat dat per 1 april 2014...

Pagina's