Alle artikelen

'Alles draait om de eenvoud', interview met Leo Stevens

27 juni 2012 Eenvoud. Dat is het woord waar alles om draait als je met prof.dr. Leo Stevens praat over belastingheffing. Nog even bevlogen als 25 jaar geleden toen ik bij hem in de collegebanken zat. In dit...

Variatie hoogte uitkeringen goudenhanddrukstamrecht

27 juni 2012 Vraag:Bij een van mijn klanten expireert binnenkort zijn goudenhanddrukverzekering. Met het kapitaal dat beschikbaar komt wil hij uitkeringen aankopen die in hoogte variëren (eerst hoge uitkeringen...

Het btw-effect van de invoering van een provisieloze adviesvergoeding

26 juni 2012 Met ingang van 1 januari 2013 zal voor zogenoemde complexe producten een provisieloze adviesvergoeding van toepassing worden. Bij een provisieloze adviesvergoeding wordt de vergoeding gebaseerd en...

Gouden-Handdrukstamrechten

10 april 2012 mr. Theo Gommer MPLA werkzaam bij Akkermans & Partners Legal & Advice en Gommer & Partners Pensioen Avocaten lo-akkermans.gif Het Centraal Aanspreekpunt...

Verrekenen lijfrente en pen­sioen bij echtscheiding

10 april 2012 mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL lo_snsreaal4.gif Kan een lijfrente of pensioen bij echtscheiding zonder belastingheffing worden verdeeld?...

Onzakelijke leningen aan de eigen BV

10 april 2012 drs. Bart Jimmink werkzaam bij KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs In de huidige tijd is het voor veel vennootschappen niet makkelijk om geld te lenen van de bank. Soms kan de directeur/...

Een eigen huis, een plek onder de zon na een echtscheiding?

10 april 2012 drs. Manuela Lamot-Van Blanken werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL lo_snsreaal4.gif Nu is scheiden voor de meeste mensen al geen pretje. Een verlies maken bij de...

Pensioen: flexibeler dan u denkt!

9 april 2012 mr. Jos Gielink werkzaam bij Bergamin & Gielink pensioenrechtadvies B.V. lo_bergamin2.jpg Op 28 november 2011 heeft de Belastingdienst een opmerkelijk soepel...

Afsplitsing deel goudenhanddrukkapitaal voor vergoeding adviseur

12 januari 2012 Vraag:  Kan een deel van het stamrechtkapitaal van een goudenhanddruk worden afgesplitst om de adviseur een vergoeding te betalen? Antwoord: Regelmatig duikt deze vraag op, met name als het gaat om...

Solidariteit

10 januari 2012 De invulling van het begrip solidariteit blijft mij bezighouden. Mede omdat ik steeds vaker zie dat solidariteit in de (pensioen)opbouwfase anders wordt beleefd dan in de uitkeringsfase. Zo ontving...

Provisie, een nieuwe invulling voor een oud begrip

10 januari 2012 De Jong is als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en is lid van de Raad van Advies van de opleiding Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam...

Provisieverbod: ook fiscaal doortimmerd?

10 januari 2012 Met ingang van 2013 geldt voor een groot aantal financiële producten een provisieverbod. In de hele discussie rondom deze problematiek is er weinig aandacht geweest voor de fiscale aspecten rondom...

Terugwenteling lijfrentepremie

10 januari 2012 Vraag: Ik heb in de maand januari 2012 uitgerekend hoeveel jaarruimte mijn klant voor het jaar 2011 had. Als hij dat bedrag vóór 1 april 2012 betaalt aan een bank of verzekeraar, kan hij die...

Een eigen woning kopen met hulp van je ouders

10 januari 2012 In de huidige financiële tijd valt het voor starters niet mee om een eigen woning te kopen. Ouders kunnen en willen soms een oplossing bieden in de vorm van schenken van vermogen of het verstrekken...

Vijf vragen aan staatssecretaris Frans Weekers

10 januari 2012 ‘Koersvast in onzekere tijden’. Onder dat motto presenteerde het kabinet-Rutte op Prinsjesdag de Miljoenennota 2012. In het bijbehorende Belastingplan 2012 worden diverse maatregelen aangekondigd die...

Pagina's