Alle artikelen

Brengt het Woningmarktakkoord vooruitgang voor koopwoningen?

28 maart 2013 Op 13 februari jongstleden is door minister Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, een pakket afspraken gepresenteerd omtrent de Nederlandse woningmarkt. 1) Samen met de oppositiepartijen D66, CU...

Overgangsrecht KEW/SEW/BEW

28 maart 2013 Vraag:Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om bij KEW’s, SEW's en BEW’s - waarbij geen sprake is van een gegarandeerd kapitaal - de premie/inleg te verhogen, zonder verlies van het...

Dga en afkoop (klein) pensioen

25 maart 2013 Vraag:Een van mijn klanten – een directeur-grootaandeelhouder (dga) – wil zijn pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, afkopen. De berekende jaarlijkse uitkering bedraagt...

Eindelijk duidelijkheid mogelijkheden overgangsrecht KEW/SEW/BEW vóór 1 april 2013

28 februari 2013 De woningmarkt is in beweging. Niet zo zeer dat op dit moment veel woningen van eigenaar verwisselen, maar (vrijwel) uitsluitend op het terrein van wetgeving.Een van de elementen die daarbij veel...

Voortijdig afkopen KEW mogelijk mét benutting uitkeringsvrijstelling

20 februari 2013 H. van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten. In privé beheert Erik de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke...

Nieuw staffelbesluit 2012: pensioenruimte in 2014 fors omlaag*

30 januari 2013 Op 28 december 2012 is al weer het vijfde (!) besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten gepubliceerd. Van deze vijf besluiten zijn er op dit moment maar liefst...

Pensioendatum en AOW-datum gelijkstellen?

28 januari 2013 Door de verhoging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en 1 maand per 1 januari 2013 wordt er onderscheid gemaakt tussen de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat (de pensioengerechtigde...

Belastingpakket 2013 (III)

22 januari 2013 Vraag:Als eigenwoningbezitters in 2013 (of later) gaan scheiden, wat zijn dan de gevolgen? Antwoord:Dit betreft een situatie waarin niet vóór 1 januari 2013 een woning wordt vervreemd.Stel nu dat M...

Cijfers 2013

27 december 2012 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2013 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Eerste Kamer aanvaardt Belastingpakket 2013

19 december 2012 Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer – op 18 december 2012 – het Belastingpakket 2013 (met uitzondering van de Wet Verhuurderheffing) met een ruime meerderheid aangenomen. Hoewel de Eerste...

Het financieel rijbewijs: rijden met losse handen!*

18 december 2012 Het financiële rijbewijs komt eraan per 1 januari 2013. De financiële snelweg gaat haar eigen tolhokje krijgen. Laat ik meteen zeggen dat het slechts een tussenstation is dat overgaat in een...

Belastingpakket 2013 (I)

17 december 2012 Vraag:Een klant heeft de voorlopige koopakte voor zijn nieuwe woning net getekend. Die koopakte bevat een financieringsvoorbehoud en er wordt een voorbehoud in gemaakt voor de verkoop van de huidige...

Belastingpakket 2013 (II)

17 december 2012 Vraag:In welke situaties kan een verzekering in 2013 nog KEW (of SEW dan wel BEW) worden? En is het bij of na omzetting in een KEW, SEW of BEW nog mogelijk om het verzekerde bedrag of de inleg na 31...

Belastingpakket 2013 aangenomen door Tweede Kamer

21 november 2012 De belastingplannen zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag zijn – met enkele interessante aanvullingen – op 20 november aangenomen door de Tweede Kamer. Het Belastingpakket 2013 bevat ingrijpende...

Een bredere visie op waardeoverdracht naar aanleiding van het besluit waardeoverdracht

29 oktober 2012 Op 11 oktober 2012 is het besluit beperking bijbetalingslasten werkgevers bij waardeoverdracht pensioen gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee wordt het Besluit uitvoering Pensioenwet van kracht....

Pagina's