Alle artikelen

Belastingpakket 2013 aangenomen door Tweede Kamer

21 november 2012 De belastingplannen zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag zijn – met enkele interessante aanvullingen – op 20 november aangenomen door de Tweede Kamer. Het Belastingpakket 2013 bevat ingrijpende...

Een bredere visie op waardeoverdracht naar aanleiding van het besluit waardeoverdracht

29 oktober 2012 Op 11 oktober 2012 is het besluit beperking bijbetalingslasten werkgevers bij waardeoverdracht pensioen gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee wordt het Besluit uitvoering Pensioenwet van kracht....

Bruggen slaan: Regeerakkoord VVD - PvdA

29 oktober 2012 Onder deze titel presenteerden Mark Rutte en Diederik Samsom op 29 oktober 2012 het nieuwe regeerakkoord. Slechts 47 dagen na de verkiezingen en dat mag een prestatie van formaat worden genoemd. Ook...

Eigen woning en echtscheiding

28 oktober 2012 Vraag:Twee echtgenoten – gehuwd in gemeenschap van goederen – gaan scheiden. Ze hebben in de jaren ’90 een eigen woning gekocht en gefinancierd voor € 180.000. Het huis is nu ongeveer € 220.000 waard...

‘Ons driepijlerstelsel is zo slecht nog niet’, interview met Paul Schnabel

10 oktober 2012 Moeten werknemers meer zelf kunnen doen voor een goed pensioen? Prof.dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en gastspreker op het Zwitserleven Pensioen Event, is...

Prinsjesdag 2012: de eigen woning

19 september 2012 In aanloop naar de verkiezingen van 12 september en Prinsjesdag is het nodige gezegd en geschreven over met name de hypotheekrenteaftrek. In het Lenteakkoord was afgesproken dat renteaftrek voor...

Prinsjesdag 2012: oudedagsvoorzieningen (pensioen en lijfrente)

19 september 2012 Op Prinsjesdag 2012 was er weinig nieuws op het terrein van de oudedagsvoorzieningen.De belangrijkste wijzigingen die voortvloeien uit het Begrotingsakkoord 2013 (of Lenteakkoord), waren al eerder in...

Prinsjesdag 2012: overige maatregelen

19 september 2012 Naast de onderwerpen eigen woning en oudedagsvoorzieningen, zijn er op Prinsjesdag ook diverse andere fiscale maatregelen gepresenteerd door het demissionaire kabinet. Meest in het oog springend is...

Samenloop WAO/WIA-uitkering en pensioen

5 september 2012 Vraag:Een cliënt nadert de pensioenleeftijd van 62 jaar volgens de regeling die op hem van toepassing is. Hij is volledig arbeidsongeschikt. Nu wil de cliënt zijn pensioeningangsdatum uitstellen tot...

Inkomstenbelasting en ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

3 september 2012 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Je voelt je goed en verwacht niet dat het morgen anders zal zijn. Toch gebeurt het. De kok snijdt een vinger af, de accountant raakt overspannen en de...

Werkgevers, werknemers en vergoedingen bij ongevallen

27 augustus 2012 Als een werknemer een ongeval overkomt kan de werkgever in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn voor de schade. Om welke situaties dit kan gaan is uiteen gezet in de bijdrage van Steven Polak. Er...

Werkgeversaansprakelijkheid

22 augustus 2012 Ongevallen die verband houden met arbeid komen veel voor, in allerlei vormen en situaties. Of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die uit een ongeval voortvloeit is niet altijd direct...

Lenteakkoord: wachten op de herfst?

27 juni 2012 Het Lenteakkoord (dat ook wel het Kunduzakkoord, Wandelgangenakkoord of Vijfpartijenakkoord wordt genoemd) is een hoofdlijnenakkoord. De fracties van VVD, CDA, D’66, GroenLinks en ChristenUnie hebben...

'Alles draait om de eenvoud', interview met Leo Stevens

27 juni 2012 Eenvoud. Dat is het woord waar alles om draait als je met prof.dr. Leo Stevens praat over belastingheffing. Nog even bevlogen als 25 jaar geleden toen ik bij hem in de collegebanken zat. In dit...

Variatie hoogte uitkeringen goudenhanddrukstamrecht

27 juni 2012 Vraag:Bij een van mijn klanten expireert binnenkort zijn goudenhanddrukverzekering. Met het kapitaal dat beschikbaar komt wil hij uitkeringen aankopen die in hoogte variëren (eerst hoge uitkeringen...

Pagina's