Alle artikelen

Voortijdig afkopen KEW mogelijk mét benutting uitkeringsvrijstelling

20 februari 2013 H. van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten. In privé beheert Erik de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke...

Nieuw staffelbesluit 2012: pensioenruimte in 2014 fors omlaag*

30 januari 2013 Op 28 december 2012 is al weer het vijfde (!) besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten gepubliceerd. Van deze vijf besluiten zijn er op dit moment maar liefst...

Pensioendatum en AOW-datum gelijkstellen?

28 januari 2013 Door de verhoging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en 1 maand per 1 januari 2013 wordt er onderscheid gemaakt tussen de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat (de pensioengerechtigde...

Belastingpakket 2013 (III)

22 januari 2013 Vraag:Als eigenwoningbezitters in 2013 (of later) gaan scheiden, wat zijn dan de gevolgen? Antwoord:Dit betreft een situatie waarin niet vóór 1 januari 2013 een woning wordt vervreemd.Stel nu dat M...

Cijfers 2013

27 december 2012 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2013 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Eerste Kamer aanvaardt Belastingpakket 2013

19 december 2012 Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer – op 18 december 2012 – het Belastingpakket 2013 (met uitzondering van de Wet Verhuurderheffing) met een ruime meerderheid aangenomen. Hoewel de Eerste...

Het financieel rijbewijs: rijden met losse handen!*

18 december 2012 Het financiële rijbewijs komt eraan per 1 januari 2013. De financiële snelweg gaat haar eigen tolhokje krijgen. Laat ik meteen zeggen dat het slechts een tussenstation is dat overgaat in een...

Belastingpakket 2013 (II)

17 december 2012 Vraag:In welke situaties kan een verzekering in 2013 nog KEW (of SEW dan wel BEW) worden? En is het bij of na omzetting in een KEW, SEW of BEW nog mogelijk om het verzekerde bedrag of de inleg na 31...

Belastingpakket 2013 (I)

17 december 2012 Vraag:Een klant heeft de voorlopige koopakte voor zijn nieuwe woning net getekend. Die koopakte bevat een financieringsvoorbehoud en er wordt een voorbehoud in gemaakt voor de verkoop van de huidige...

Belastingpakket 2013 aangenomen door Tweede Kamer

21 november 2012 De belastingplannen zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag zijn – met enkele interessante aanvullingen – op 20 november aangenomen door de Tweede Kamer. Het Belastingpakket 2013 bevat ingrijpende...

Een bredere visie op waardeoverdracht naar aanleiding van het besluit waardeoverdracht

29 oktober 2012 Op 11 oktober 2012 is het besluit beperking bijbetalingslasten werkgevers bij waardeoverdracht pensioen gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee wordt het Besluit uitvoering Pensioenwet van kracht....

Bruggen slaan: Regeerakkoord VVD - PvdA

29 oktober 2012 Onder deze titel presenteerden Mark Rutte en Diederik Samsom op 29 oktober 2012 het nieuwe regeerakkoord. Slechts 47 dagen na de verkiezingen en dat mag een prestatie van formaat worden genoemd. Ook...

Eigen woning en echtscheiding

28 oktober 2012 Vraag:Twee echtgenoten – gehuwd in gemeenschap van goederen – gaan scheiden. Ze hebben in de jaren ’90 een eigen woning gekocht en gefinancierd voor € 180.000. Het huis is nu ongeveer € 220.000 waard...

‘Ons driepijlerstelsel is zo slecht nog niet’, interview met Paul Schnabel

10 oktober 2012 Moeten werknemers meer zelf kunnen doen voor een goed pensioen? Prof.dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en gastspreker op het Zwitserleven Pensioen Event, is...

Prinsjesdag 2012: de eigen woning

19 september 2012 In aanloop naar de verkiezingen van 12 september en Prinsjesdag is het nodige gezegd en geschreven over met name de hypotheekrenteaftrek. In het Lenteakkoord was afgesproken dat renteaftrek voor...

Pagina's