Pensioenen

Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 ingediend bij Tweede Kamer

Op 10 september 2018 is het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.Het wetsvoorstel omvat diverse onderwerpen op pensioenterrein, waaronder: Waardeoverdracht Gegevenslevering De Nederlandsche Bank (DNB) Overbruggingspensioen Versterken medezeggenschap bij kleine...

Gewenste pensioenleeftijd 61 jaar, fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar?

Sinds 2010 houdt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gegevens bij over het werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt en publiceert deze gegevens elke twee jaar. Uit de eind augustus 2016 gepubliceerde studie van het SCP blijkt dat veel ouderen rond 61 jaar met pensioen willen gaan...

Consultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Het ministerie van Sociale Zaken heeft  in concept het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 voor de internetconsultatie openbaar gemaakt. Doel van het besluit is ‘dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.’ Via Mijnpensioenoverzicht.nl wordt dan...

Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van pensioen in eigen beheer. Hij beantwoordt de door de Kamer gestelde vragen en schetst op hoofdlijnen zijn gedachten over de beoogde vereenvoudiging. Het ‘denkwerk’ hierover is nog niet gereed. Wel...

Vernieuwde beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Zoals ook eerder bericht, gaat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. In dat kader zijn in maart van dit jaar al nieuwe beschikbare premiestaffels gepubliceerd. Dat was vooruitlopend op een nieuw besluit ter vervanging van het besluit van 20 januari 2017 (nr. 2017-...

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad besloten de AOW-leeftijd in 2023 niet te verhogen. Het voorstel is gebaseerd op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De levensverwachting is minder...

Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. De wet treedt op 1 oktober 2012 in werking. Enkele belangrijke wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen, zijn: Een minimumkapitaal (geplaatst/gestort) is niet meer verplicht bij...

Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll: bescherming van payrollwerknemers op pensioengebied

In het onlangs gepubliceerde ontwerpbesluit wordt getracht om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken door payrollwerkgevers te verplichten een (vergelijkbare) pensioenregeling aan te bieden aan payrollmedewerkers zoals die ook wordt aangeboden aan vaste werknemers van de inlenende...

Verlengen looptijd in verband met verhoging AOW-leeftijd

Met invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloonregeling (Wet VPL) is de fiscale faciliëring van vroegpensioen komen te vervallen. Voor op 31 december 2004 bestaande regelingen voor VUT, overbruggingspensioen en prepensioen bestaat overgangsrecht....

Wetsvoorstel APF aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 18 juni 2015 ingestemd met het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds. Hierdoor wordt een nieuwe speler in de tweede pijler pensioenmarkt geïntroduceerd: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit type pensioenfonds mag één of meerdere pensioenregelingen uitvoeren voor één of...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen