Pensioenen

Reactie Pensioenfederatie op wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op 24 januari 2019 heeft de Pensioenfederatie een brief gezonden naar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als reactie op het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021.De Pensioenfederatie constateert dat met het wetsvoorstel een aantal knelpunten wordt opgelost:- de...

Verwachtingen Nederlanders over provisieverbod

Uit onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken blijkt dat driekwart van de Nederlanders het goed vindt, dat door het provisieverbod duidelijk wordt wat de kosten van het advies en de kosten van een product zijn. Het Platform heeft onderzoek gedaan onder bijna 1.000 Nederlanders.Aanleiding voor het...

Bij scheiding lijfrente verdelen conform Wet verevening pensioen?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Een man en een vrouw zijn in 1999 gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Door het huwelijk ontstaat geen enkele gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat tussen de echtgenoten een deelgenootschap ontstaat. Bij het einde van het deelgenootschap ontstaat de verplichting om...

Ontwikkelingen Witteveen 2015

Het kabinet heeft de Nota naar aanleiding van het nader verslag van 'Witteveen 2015' 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet geeft onder meer aan dat zij geen uitzondering wil maken op de Wet op de medische keuringen voor de netto lijfrenten die worden gesloten om het pensioengat boven € 100....

Nieuwe vragen en antwoorden CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 28 juli 2015  nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Wij geven een beknopte samenvatting. Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (V&A 15-004 d.d. 280715)Vrijwillige voortzetting van...

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding afgerond

Nadat medio 2017 de Tweede Kamer is geïnformeerd over de tussenstand van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps), is de evaluatie nu afgerond. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming concluderen dat de Wvps ‘beperkt...

AOW-franchises 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd: Franchises 2015 (1).jpg De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen