Pensioenen

Pensioeninformatie onder een dak

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Met ingang van 1 mei 2012 is het beheer van www.pensioenkijker.nl ondergebracht bij de Stichting Pensioenregister. Doel hiervan is dat consumenten zo makkelijker kunnen zien welke gebeurtenissen invloed hebben op het eigen pensioen. Door het beheer van beide sites onder te brengen in één...

Verzamelbrief pensioenen van minister Koolmees

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een zogenoemde Verzamelbrief pensioenonderwerpen gestuurd. Naast onderwerpen als diversiteit binnen pensioenfondsen, transparantie uitvoeringskosten pensioenuitvoerders en de positie van het verantwoordingsorgaan, gaat de...

Uitspraak Hof van Justitie EU over BTW-vrijstelling pensioenfondsen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat pensioenfondsen onder de vrijstelling van artikel 13 B, onderdeel d, punt 6 van de Zesde btw-richtlijn kunnen vallen. Dat kan als:• de fondsen worden gefinancierd door de pensioenontvangers;• het spaargeld wordt belegd volgens het...

Klijnsma presenteert Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 8 juli jl. de nota over de toekomst van het pensioenstelsel gepubliceerd. De nota is een vervolg op de onlangs door de Sociaal Economische Raad (SER) gepubliceerde verkenning. Klijnsma schuift de voorstellen over vier onderwerpen...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen