Pensioenen

Novelle Witteveen 2015 aangenomen door de Tweede Kamer

De novelle voor aanpassing van het wetsvoorstel Witteveen 2015 1) is op 6 maart aangenomen door de Tweede Kamer. Aanpassing van het wetsvoorstel was noodzakelijk nadat het kabinet in de herfst van 2013 het wetsvoorstel had aangehouden. Reden voor het aanhouden was dat de Eerste Kamer niet akkoord...

Belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak (V&A 15-006 CAP)

Op 5 november 2013 heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een procedure, waarbij in geschil was of een bestaande pensioenregeling op tijd was aangepast aan gewijzigde fiscale pensioenwetgeving (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262). In deze casus concludeert de rechtbank dat de regeling niet tijdig is...

Geen volledig gelijk speelveld aanbieder en intermediair

  Volgens minister Dijselbloem is een volledig gelijk speelveld voor aanbieder en intermediair niet mogelijk. Dat heeft de minister geantwoord op Kamervragen van CDA-kamerlid Van Hijum. Van Hijum stelde de vragen naar aanleiding van het ingevoerde provisieverbod.Het Kamerlid stelde ook vragen over...

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over afkoop klein pensioen

Staatsecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een viertal vragen beantwoord over afkoop van klein pensioen. Belangrijkste vraag was of er wettelijke belemmeringen bestaan voor het verschuiven van de datum van afkoop van (klein) pensioen naar de dan geldende AOW-leeftijd....

Pensioen ongeschikt voor aflossing eigenwoningschuld

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 oktober jl. het rapport ‘Verkenning mogelijkheid inzetten pensioen voor aflossing woningschuld’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel de inzet van pensioen voor de aflossing van de eigenwoningschuld (hierna: de hypotheek)...

Knelpunt bij oudedagvoorziening?

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gereageerd op een verzoek om aandacht van het Register Belastingadviseurs (RB) voor een gesignaleerd knelpunt.Bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer kan de balanswaarde van dat pensioen zonder belastingheffing worden prijsgegeven en...

Gesprekken tussen kabinet en sociale partners over pensioenakkoord afgerond

Afgelopen maand zijn de gesprekken afgerond tussen het kabinet en de sociale partners rond de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook heeft minister Koolmees op 22 juni 2020 de hoofdlijnennotitie pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Op dit moment zijn nog niet alle details bekend maar de...

Verplicht pensioenplan bij scheiding gaat kabinet te ver

Bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet verdeling pensioen bij scheiding 2021’ in de Tweede Kamer hebben diverse fracties gevraagd naar de mogelijkheid van een verplicht pensioenplan bij scheiding. Naar de mening van het kabinet voegt een verplicht pensioenplan niets toe aan het voorstel...

Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 13 november ingestemd met het wetsvoorstel Belastingplan 2015. Daarbij zijn ook nog enkele amendementen aangenomen, maar die raken financiële producten niet. Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.Zie voor diverse onderdelen uit het Belastingplan...

Verzamelbrief pensioenonderwerpen: ‘vergeten pensioenen’

Op 28 januari heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe verzamelbrief pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gezonden. Naast onderwerpen als prestatieafhankelijke vergoedingen voor vermogensbeheer bij pensioenfondsen en het ingetrokken wetsvoorstel fuserende...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen