Pensioenen

‘Herkansing’ variabele pensioenuitkering vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 kunnen pensioendeelnemers die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen gebruik konden maken van de pensioenknip en dus een vaste uitkering hebben aangekocht, alsnog gebruikmaken van de mogelijkheid om een variabele pensioenuitkering aan te kopen. Voorwaarde is wel dat de Wet...

Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet (Anw)

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 januari jl. bij de Tweede Kamer een wijzigingsvoorstel voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) ingediend. Sinds 1 juli 2013 is de halfwezenuitkering voor een minderjarig kind onderdeel van de nabestaandenuitkering van de...

Standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’ vastgesteld

Door de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling hebben pensioendeelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij hun pensionering de keuze tussen een vast en een variabel pensioen. Pensioenuitvoerders die een vaste of variabele pensioenuitkering aanbieden, zijn vanaf 1 januari...

Voorlopig geen fondsfinanciering APPA

Provincies, gemeenten en waterschappen blijven het pensioen voor politieke ambtsdragers voorlopig financieren uit hun begroting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft dat laten weten aan ‘Pensioen Pro’, onderdeel van Het Financieele Dagblad.Het wetsvoorstel voor...

Terugdraaien verhoging AOW-leeftijd bij bijzondere omstandigheden

Een vrouw heeft bezwaar gemaakt tegen een pensioenoverzicht van de Sociale Verzekeringsbank. In het overzicht staat dat zij 24 maanden ná het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht krijgt op een AOW-uitkering. De vrouw is het daar niet mee eens. Zij is van mening dat haar AOW-uitkering in moet...

Geen aftrek voorkoming dubbele belastingpensioenaanspraak opgebouwd in buitenland

Belanghebbende heeft in het buitenland (Venezuela en Brunei) gewerkt. De pensioenaanspraken van belanghebbende zijn gedeeltelijk opgebouwd in het buitenland. Vanaf 1996 heeft belanghebbende in zijn aangifte inkomstenbelasting voor een gedeelte van zijn pensioenuitkering aftrek ter voorkoming van...

AOW- en pensioenleeftijd omhoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 31 oktober de nieuwe raming van de (macro) gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt. Aangezien de levensverwachting is gestegen zal de zogenoemde pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. Deze...

Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: nettolijfrente

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de uitwerking van de nettolijfrente in de tweede pijler zal plaatsvinden via een Algemene Maatregel van Bestuur. Het overleg met het ‘pensioenveld’ hierover is nog niet afgerond.Ook wordt geregeld...

Afkoopsommen klein pensioen terecht belast

Een man heeft in 2013 van diverse pensioenuitvoerders een afkoopsom klein pensioen (als bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet) ontvangen. De man heeft die inkomsten niet in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. De inspecteur corrigeert de aangifte van de man met de ontvangen afkoopsommen....

CAP publiceert twee nieuwe Vragen en Antwoorden

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft deze zomer twee nieuwe Vragen & Antwoorden (V&A) op haar website geplaatst. Wij behandelen deze in het kort. Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 260615Deze V&A gaat over de waardering van de verplichting van het...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen