Pensioenen

Vóór 1 mei 2015 meer duidelijkheid over pensioen in eigen beheer

De commerciële en fiscale waardering van pensioen, dat door de DGA in eigen beheer is verzekerd, komen vaak niet overeen. Een van de oorzaken hiervoor is de lage marktrente. Hierdoor is op de pensioendatum in veel gevallen te weinig pensioenkapitaal aanwezig om de toegezegde pensioenen te kunnen...

Ombudsman Pensioenen jaarverslag 2018

De Ombudsman Pensioenen heeft als belangrijkste taak om te bemiddelen bij klachten over de uitvoering van het pensioenreglement. In het jaarverslag 2018 wordt stilgestaan bij de behandelde klachten van dat jaar. Van alle ruim vierhonderd klachten gingen de meeste over het ouderdomspensioen. Op...

Nog geen tweedepijlerpensioen voor ZZP-er

  Staatssecretaris Klijnsma heeft de uitkomsten van een onderzoek naar het pensioen van zelfstandigen aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek is uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken...

Nieuwe beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Hierdoor zijn nieuwe beschikbare premiestaffels nodig ten opzichte van de staffels die op 20 januari 2017 bij beleidsbesluit zijn gepubliceerd. Dat besluit ging nog uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het...

Belgisch rustpensioen in Nederland belast

Een man heeft van 1978 tot en met 1980 in Belgische loondienst gewerkt (niet in overheidsdienst). In die periode woonde de man met zijn echtgenote in België. Hij heeft over die periode in een zogenoemd rustpensioen opgebouwd. Zijn echtgenote heeft in die periode geen arbeid in loondienst verricht...

Tweede shopmoment bij tijdelijke pensioenknip

Eind september heeft de regering een motie van de Tweede Kamerleden Lodders en Vermeij aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om bij toepassing van de tijdelijke pensioenknip niet alleen op de pensioendatum, maar ook aan het eind van de knipperiode te shoppen met het pensioenkapitaal....

Opbouwpercentages pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar met ingang van 2015

Het Centraal Aaspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de opbouwpercentages voor eindloon- en middelloonregelingen gepubliceerd voor regelingen met een pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar. Ook heeft zij de gevolgen van een jongere pensioenleeftijd voor het nabestaandenpensioen beschreven...

Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake AOW-leeftijd

In 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Doordat de AOW later ingaat, kan sprake zijn van een zogenaamd AOW-gat. Dit heeft geleid tot diverse rechtszaken. Nadat een aantal lagere rechtbanken uitspraak heeft gedaan, heeft nu de Centrale Raad van Beroep in een aantal van deze zaken beslist....

Toename verzoeken uitstel pensioen verwacht door versnelde verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd zal vanaf 1 januari 2016 sneller worden verhoogd.  Wij zetten de nieuwe AOW-leeftijden in een schema op een rij: FAN stukje zestigers en uitstel pensioen.jpg  Uit dit schema blijkt dat mensen die op 1 januari 2016 59 jaar of ouder zijn, de AOW later...

Tijdelijke regeling Pensioenknip eindigt 1 januari 2014

De tijdelijke regeling Pensioenknip maakt het voor premie- en kapitaalovereenkomsten mogelijk om de pensioenuitkering op de ingangsdatum te ‘knippen’. Geknipt wordt dan in een deel dat direct ingaat (voor een periode van maximaal vijf jaar) en een deel dat direct aansluit op deze tijdelijke...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen