Pensioenen

Kiezen is lastig voor pensioendeelnemer

Met de titel ‘De psychologie van pensioenkeuzes’ heeft Netspar een Netsparbrief gepubliceerd. Belangrijkste ‘les’ die uit de publicatie kan worden geleerd is dat mensen afwijken van het gedrag dat traditionele modellen als rationeel veronderstelt. Opvallend is dat een groter aantal...

Nieuwe vragen en antwoorden pensioen gepubliceerd door CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft recent weer enige vragen en antwoorden gepubliceerd. Het betreft vragen en antwoorden die al eerder waren gepubliceerd, maar zijn herschreven en soms flink uitgebreid. Toepassen extra verlaagde AOW-inbouw in deel...

Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. De wet treedt op 1 oktober 2012 in werking. Enkele belangrijke wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen, zijn: Een minimumkapitaal (geplaatst/gestort) is niet meer verplicht bij...

Verlengen looptijd in verband met verhoging AOW-leeftijd

Met invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloonregeling (Wet VPL) is de fiscale faciliëring van vroegpensioen komen te vervallen. Voor op 31 december 2004 bestaande regelingen voor VUT, overbruggingspensioen en prepensioen bestaat overgangsrecht....

Pagina's

Subscribe to Pensioenen