Pensioenen

Implementatie pensioencommunicatie schuift op

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie van kracht geworden. Deze wet wordt in fases ingevoerd. Fase 3 staat gepland voor medio 2017.De Wet pensioencommunicatie schrijft voor dat pensioenuitvoerders het te bereiken pensioen in drie pensioenbedragen inzichtelijk maken. De bedragen zijn...

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft een vraag en antwoord gepubliceerd over de mogelijkheden om de pensioenopbouw voort te zetten bij een tijdelijke arbeidsduurverkorting vanwege de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. Als gevolg van het virus passen werkgevers voor (een deel...

Groot aantal vernieuwde V&A’s verschenen

Op 26 en 27 oktober van dit jaar is een groot aantal vragen en antwoorden (deels opnieuw) verschenen op het gebied van pensioenen en stamrechten op www.belastingdienstpensioensite.nl. In de meeste gevallen gaat het om simpele onderhoudsmaatregelen van bestaande publicaties zoals de aanpassing van...

Nieuw V&A verschenen over de opbouw of toezegging van pensioen op of na een leeftijd van AOW + 5 jaar

De Belastingdienst heeft op haar pensioensite een nieuw V&A (V&A 20-007) gepubliceerd over de vraag of ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de leeftijd van AOW + 5 jaar is bereikt.In artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is in het vierde lid opgenomen...

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over afkoop klein pensioen

Staatsecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een viertal vragen beantwoord over afkoop van klein pensioen. Belangrijkste vraag was of er wettelijke belemmeringen bestaan voor het verschuiven van de datum van afkoop van (klein) pensioen naar de dan geldende AOW-leeftijd....

Bij scheiding lijfrente verdelen conform Wet verevening pensioen?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Een man en een vrouw zijn in 1999 gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Door het huwelijk ontstaat geen enkele gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat tussen de echtgenoten een deelgenootschap ontstaat. Bij het einde van het deelgenootschap ontstaat de verplichting om...

Nieuwe vragen en antwoorden CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 28 juli 2015  nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Wij geven een beknopte samenvatting. Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (V&A 15-004 d.d. 280715)Vrijwillige voortzetting van...

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding afgerond

Nadat medio 2017 de Tweede Kamer is geïnformeerd over de tussenstand van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps), is de evaluatie nu afgerond. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming concluderen dat de Wvps ‘beperkt...

Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 13 november ingestemd met het wetsvoorstel Belastingplan 2015. Daarbij zijn ook nog enkele amendementen aangenomen, maar die raken financiële producten niet. Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.Zie voor diverse onderdelen uit het Belastingplan...

Extra AOW inkopen

Zelfstandigen Bouw stelt samen met hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten en pensioenadviesbureau Westerbrink voor om het mogelijk te maken dat mensen vrijwillig hun AOW kunnen verhogen. Dit is dan een oplossing voor stijgende premies en dalende pensioenuitkeringen bij fondsen en verzekeraars....

Pagina's

Subscribe to Pensioenen