Pensioenen

Geen aftrek voorkoming dubbele belastingpensioenaanspraak opgebouwd in buitenland

Belanghebbende heeft in het buitenland (Venezuela en Brunei) gewerkt. De pensioenaanspraken van belanghebbende zijn gedeeltelijk opgebouwd in het buitenland. Vanaf 1996 heeft belanghebbende in zijn aangifte inkomstenbelasting voor een gedeelte van zijn pensioenuitkering aftrek ter voorkoming van...

Knelpunt bij oudedagvoorziening?

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gereageerd op een verzoek om aandacht van het Register Belastingadviseurs (RB) voor een gesignaleerd knelpunt.Bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer kan de balanswaarde van dat pensioen zonder belastingheffing worden prijsgegeven en...

Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: nettolijfrente

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de uitwerking van de nettolijfrente in de tweede pijler zal plaatsvinden via een Algemene Maatregel van Bestuur. Het overleg met het ‘pensioenveld’ hierover is nog niet afgerond.Ook wordt geregeld...

Voorlopig geen fondsfinanciering APPA

Provincies, gemeenten en waterschappen blijven het pensioen voor politieke ambtsdragers voorlopig financieren uit hun begroting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft dat laten weten aan ‘Pensioen Pro’, onderdeel van Het Financieele Dagblad.Het wetsvoorstel voor...

CAP publiceert twee nieuwe Vragen en Antwoorden

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft deze zomer twee nieuwe Vragen & Antwoorden (V&A) op haar website geplaatst. Wij behandelen deze in het kort. Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 260615Deze V&A gaat over de waardering van de verplichting van het...

Meerderheid zelfstandigen is voorstander verplicht pensioensparen

Bijna driekwart van alle werkende Nederlanders is voorstander van verplicht pensioensparen. Opvallend is dat het draagvlak onder ondernemers ook groot is: 58 procent vindt dit een goede zaak. Dit blijkt uit een enquête van SEO Economisch onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie onder 1.047...

Verzamelbrief pensioenonderwerpen: ‘vergeten pensioenen’

Op 28 januari heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe verzamelbrief pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gezonden. Naast onderwerpen als prestatieafhankelijke vergoedingen voor vermogensbeheer bij pensioenfondsen en het ingetrokken wetsvoorstel fuserende...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen