Pensioenen

Teveel ingehouden pensioenpremie is loon

Belanghebbende is voor de pensioenregeling met haar werknemers overeengekomen dat werknemers 1/3 deel van de verschuldigde pensioenpremie dragen, en de werkgever 2/3 deel. Belanghebbende voerde in 2006 zelf haar salarisadministratie. In plaats van 1/3 deel, heeft belanghebbende in dat jaar 2/3 deel...

V&A’s over uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd

De Wet uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 officieel ingegaan. Diverse maatregelen inzake het uitfaseren van PEB zijn op 1 april 2017 en de overige fiscale pensioenmaatregelen (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2017 in...

Wetsvoorstellen voor doorbeleggen na pensioendatum in de maak

Al in december 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma aangekondigd met  nieuwe wetgeving te komen voor premieovereenkomsten. Bij een dergelijke overeenkomst is op de pensioendatum een kapitaal opgebouwd, waarvoor pensioenuitkeringen moeten worden aangekocht. De hoogte van de aan te kopen pensioenen...

Oplossing voor dubbele belastingheffing Nederlands pensioen inwoners van België

De staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op Kamervragen van het lid Omtzigt over de dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België.De staatssecretaris geeft desgevraagd aan dat op grond van het belastingverdrag met België de woonstaat mag heffen over het pensioen....

SER-rapport: verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

Op 20 mei 2016 heeft de SER een rapport uitgebracht met een nadere verkenning van de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. De verkenning is een vervolg op het advies over de toekomst van het pensioenstelsel van februari vorig jaar, waarin vier varianten om ons...

Premiestaffels voor nettopensioenregeling

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft premiestaffels voor nettopensioenregelingen gepubliceerd. Het betreft een staffel voor een rekenrente van 4% en een staffel voor een rekenrente van 3%.Het CAP geeft aan dat “met het oog op het karakter en de praktische uitvoerbaarheid van de...

Gevolg uitkeren levenslooptegoed voor AOW-partnertoeslag

Een vrouw heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd. In de brief schrijft zij dat een bank haar levensloopsaldo in één keer op 31 december 2021 wil betalen. De uitbetaling in één keer heeft volgens de vrouw tot gevolg dat haar partner zijn AOW-partnertoeslag...

Voorlopige bedragen pensioen 2020

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft enkele (voorlopige) bedragen op het terrein van pensioen gepubliceerd.In 2020 bedraagt het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB € 110.111.De AOW-franchises zijn voorlopig als volgt vastgesteld: Enkelvoudig...

Geen volledig gelijk speelveld aanbieder en intermediair

  Volgens minister Dijselbloem is een volledig gelijk speelveld voor aanbieder en intermediair niet mogelijk. Dat heeft de minister geantwoord op Kamervragen van CDA-kamerlid Van Hijum. Van Hijum stelde de vragen naar aanleiding van het ingevoerde provisieverbod.Het Kamerlid stelde ook vragen over...

Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen ingediend bij Tweede Kamer

Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel ‘Wet Waardeoverdracht klein pensioen’ op 30 augustus ingediend bij de Tweede Kamer.Het aantal kleine pensioenen bij pensioenuitvoerders is sterk toegenomen. Kleine pensioenen zijn in dit verband pensioenen die...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen