Pensioenen

Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: nettolijfrente

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de uitwerking van de nettolijfrente in de tweede pijler zal plaatsvinden via een Algemene Maatregel van Bestuur. Het overleg met het ‘pensioenveld’ hierover is nog niet afgerond.Ook wordt geregeld...

Prepensioen over achterliggende jaren dat in een keer wordt uitgekeerd

Een man ontvangt in 2011 met terugwerkende kracht over de jaren 2007 en 2010 een zogenoemde FPU uitkering, vergelijkbaar met prepensioen.In 2006 hebben de man en zijn toenmalige werkgever ter beëindiging van een arbeidsconflict, een vaststellingsovereenkomst gesloten om een arbeidsconflict te...

Pensioenknip is weer mogelijk

Op 8 juli 2015 is de tijdelijke regeling pensioenknip in aangepaste vorm in werking getreden. De pensioenknip kan gebruikt worden door (gewezen) deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst. Toepassing van de pensioenknip is alleen mogelijk als de pensioendatum vóór 1 januari 2017 ligt. De...

Meerderheid zelfstandigen is voorstander verplicht pensioensparen

Bijna driekwart van alle werkende Nederlanders is voorstander van verplicht pensioensparen. Opvallend is dat het draagvlak onder ondernemers ook groot is: 58 procent vindt dit een goede zaak. Dit blijkt uit een enquête van SEO Economisch onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie onder 1.047...

Update oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Op 17 december 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief over oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer (PEB) gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan  heeft op 23 maart 2016 een Tweede Kamerdebat/commissievergadering over de oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (PEB...

Aftrek van premie toch toegestaan ondanks onzuiverheid van Belgische pensioenregeling

Het Hof Den Bosch heeft geoordeeld in een zaak tussen een inspecteur en een man met een uit België voortgezette pensioenregeling. De man, woonachtig in België, werkt sinds 2007 voor een Nederlandse BV, onderdeel van een groter concern. De Belgische pensioenregeling met afkoopmogelijkheid besloot de...

Verboden onderscheid naar leeftijd bij pensioen met keuzebudget

Een werkgever overweegt om per 1 januari 2020 haar middelloonregeling te vervangen door een beschikbarepremieregeling. De premies zullen worden gebaseerd op een staffel zoals gepubliceerd door de staatssecretaris van Financiën. Binnen bepaalde grenzen kunnen deelnemers ervoor kiezen voor een lagere...

Nieuw V&A verschenen over de opbouw of toezegging van pensioen op of na een leeftijd van AOW + 5 jaar

De Belastingdienst heeft op haar pensioensite een nieuw V&A (V&A 20-007) gepubliceerd over de vraag of ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de leeftijd van AOW + 5 jaar is bereikt.In artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is in het vierde lid opgenomen...

Premiestaffel volgens staffelbesluit objectief gerechtvaardigd

Staatssecretaris Klijnsma heeft vragen beantwoord van de Kamerleden Lodders en De Vries. Aanleiding is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 april 2016 in de zaak “Dansk Industri/Karsten Eigil Rasmussen”. De vragen hebben betrekking op de staffels die de Belastingdienst heeft...

Pensioenbesluiten staatssecretaris van Financiën

De staatssecretaris van Financiën heeft op 28 december 2012 een tweetal besluiten gepubliceerd die betrekking hebben op pensioenen.Het eerste besluit is een actualisering van het besluit over beschikbarepremieregelingen. Het besluit is aangepast in verband met de wijziging van de...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen