Pensioenen

AFM publiceert jaarverslag 2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een drietal prioriteiten geformuleerd en hanteert daarbinnen verschillende speerpunten. Naast bijvoorbeeld specifieke aandacht voor de Brexit, heeft de AFM  onderzoek gedaan naar de execution only-omgevingen van grote beleggingsondernemingen. Daarbij...

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding afgerond

Nadat medio 2017 de Tweede Kamer is geïnformeerd over de tussenstand van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps), is de evaluatie nu afgerond. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming concluderen dat de Wvps ‘beperkt...

V&A 17-029 (uitkeringsperiode oudedagsverplichting) aangepast

In 2017 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een vraag en antwoord (V&A) gepubliceerd over de uitkeringsperiode van de oudedagsverplichting (ODV). Die V&A blijft gelden. Wel voorziet de nieuwe versie van het V&A in de mogelijkheid de ODV-...

Flexibele AOW-leeftijd

In opdracht van het ministerie van SZW heeft SEO Economisch Onderzoek de behoefte en toegevoegde waarde van een flexibele AOW-leeftijd onderzocht. De opdracht werd uitgezet naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel om de AOW-leeftijd te flexibiliseren.Uit het onderzoek blijkt dat een deel van...

Nieuw verzamelbesluit over pensioenen en stamrechten

Medio november 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal besluiten over pensioenen uit 2003, 2010, 2011 en 2014 samengevoegd en eerdere besluiten over pensioenen (en stamrechten) geactualiseerd. Wij staan stil bij de belangrijkste en enkele opmerkelijke veranderingen. Aanpassingen en...

Extra AOW inkopen

Zelfstandigen Bouw stelt samen met hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten en pensioenadviesbureau Westerbrink voor om het mogelijk te maken dat mensen vrijwillig hun AOW kunnen verhogen. Dit is dan een oplossing voor stijgende premies en dalende pensioenuitkeringen bij fondsen en verzekeraars....

Hof Den Haag: pensioenuitvoerder moet echtheid van handtekening partner controleren

Het gerechtshof Den Haag heeft op 26 juli jl. een uitspraak gedaan in een door de pensioenpraktijk met belangstelling gevolgde zaak. Wij behandelen deze in het kort. Een pensioenuitvoerder biedt een deelnemer vlak voor zijn pensioendatum de mogelijkheid om een deel van zijn partnerpensioen uit te...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen