Pensioenen

Netspar: nabestaandenpensioen onvoldoende verzekerd

De verantwoordelijkheid voor het nabestaandenpensioen is de laatste jaren meer bij de deelnemers van een pensioenregeling komen te liggen. Als gevolg van de sterke versobering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) heeft slechts een klein percentage mensen nog recht op deze uitkering. Netspar...

Staatssecretaris gaat aan de slag met rapport commissie Van Dijkhuizen

De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat zijn beleidsagenda voor een belangrijk deel terug te vinden zal zijn in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen (zie ook artikel Rapport Commissie inkomstenbelasting en...

Nieuwe handreiking inhaal en inkoop van pensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft op haar website een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’. De handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en...

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Op 4 juni hebben kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord  bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een pakket maatregelen om er voor te zorgen dat...

Opbouwpercentages 1 januari 2018 bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Bij een lagere pensioenrichtleeftijd dan 68 moet het pensioen actuarieel worden herrekend. Voor deze situaties heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) in een V&A de gekorte maximale opbouwpercentages...

Belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak (V&A 15-006 CAP)

Op 5 november 2013 heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een procedure, waarbij in geschil was of een bestaande pensioenregeling op tijd was aangepast aan gewijzigde fiscale pensioenwetgeving (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262). In deze casus concludeert de rechtbank dat de regeling niet tijdig is...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen